2015-01-22 19:20:00

Kaip suprasti popiežiaus žodžius lėktuve?


Popiežių Pranciškų nustebino ir nuliūdino reakcija, kokios sulaukė jo žodžiai, ištarti pirmadienį iš Manilos į Romą skrendančiame lėktuve. Spauda tuoj pat atkreipė dėmesį ir ištraukė iš konteksto lėktuve vykusios spaudos konferencijos metu popiežiaus ištartą frazę: „Kai kas mano, kad būti geru kataliku, tai - atleiskite už šį išsireiškimą - būti kaip triušiai“.

Italijos katalikų dienraštis „Avvenire“ paskelbė pokalbį su Popiežiaus Valstybės sekretoriaus  pavaduotoju arkivysk. Angelo Becciu, kuris beje lydėjo Pranciškų kelionėje į Azija, komentavo tuos reakcijų sulaukusius žodžius.

Visų pirma arkivyskupas pastebėjo, kad kai vartydamas spaudą pamatė jos reakcijas, Pranciškus nustebo. Jis apgailestauja, kad taip pristatomas popiežiaus pasisakymas galėjo sukelti tam tikrą dezorientaciją daugiavaikėms šeimoms. Nedera tų žodžių išimti iš viso pasisakymo konteksto, kuriame pirmiausia kalbėta apie Pauliaus VI enciklikos „Humanae vitae“ skelbtą atsakingą tėvystę. Popiežius ta fraze norėjo pasakyti, kad žmogiškasis prokreacinis aktas negali vadovautis gyvuliško instinkto logika, bet turi būti atsakingas aktas, motyvuotas meile ir savęs dovanojimu. Deja, šiuolaikinė kultūra, dažnai linkusi sumenkinti santuokinės meilės svarbą ir to pasekmės atneša žalą.

Popiežius paminėjo ir trijų vaikų skaičių. Bet irgi tai sakydamas jis kalbėjo apie demografų ir sociologų indikacijas, kad būtų išlaikytas populiacijos stabilumas. Jokiu būdu popiežius nenorėjo pasakyti po kiek vaikų turėti auginti šeimos. Kiekviena krikščionių pora, malonės apšviesta, pati nusprendžia kiek vaikų auginti.

Popiežiui gaila, kad žiniasklaidos perteikti jo žodžiai galėjo sukelti dezorientaciją. Jis tikrai nenorėjo sumenkinti daugiavaikių šeimų svarbos ir grožio. Pagaliau trečiadienio bendrosios audiencijos metu jis dar kartą sakė, kad vaikai yra Dievo dovana, už kurią turime būti dėkingi, - kalbėjo arkivysk. Angelo Becciu, italų katalikų dienraščiui komentuodamas popiežiaus žodžius lėktuve vykusios spaudos konferencijos metu ir nelabai adekvačią ir korektišką popiežiaus žodžių interpretaciją kai kuriose žiniasklaidos priemonėse. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.