2015-01-21 19:26:00

Popiežius Pranciškus apie kelionę į Šri Lanką ir Filipinus


Trečiadienio rytą Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus pasakojo apie prieš porą dienų pasibaigusią savo kelionę į Šri Lanką ir Filipinus, dėkojo jį nuoširdžiais priėmusiems valstybių vadovams ir tikinčiųjų bendruomenėms, meldė Dievą laiminti šias dvi Azijos šalis, katalikų bendruomenes ir visus gyventojus.

Po vizito Korėjoje prieš kelis mėnesius, vėl nuvykau į Aziją, žemyną su turtingomis kultūrinėmis ir dvasinėmis tradicijomis, - pradėjo savo kalbą popiežius Pranciškus. Ši kelionė tai visų pirma buvo džiugus susitikimas su tikinčiųjų bendruomenėmis, liudijančiomis Kristų tose šalyse. Kartu tai buvo proga sustiprinti jų misionierišką pašaukimą. Niekada neužmiršiu nuoširdaus svetingumo, su kuriuo mane sveikino didžiulės žmonių minios ir kurį jaučiau kiekvieną kelionės akimirką. Kelionė man suteikė progą taip pat padrąsinti tarpreliginį dialogą tarnaujant taikai, o taip pat paraginti tas tautas siekti didesnės vienybės, socialinės pažangos, svarbiausią vaidmenį skiriant šeimoms ir jaunimui.

Svarbiausias vizito Šri Lankoje momentas buvo didžiojo misionieriaus Juozapo Vazo kanonizacija. Jo šventumo ir artimo meilės pavyzdys ir šiandien įkvepia Šri Lankos Bažnyčią jos vykdomoje artimo meilės darbų ir ugdymo misijoje. Šventąjį Juozapą Vazą iškėliau kaip pavyzdį visiems krikščionims, šiandien pašauktiems ištvermingai ir nuolankiai, su pagarba kitiems, skelbti evangelinį išganymo kelią daugiareliginiame kontekste.

Popiežius paminėjo ir istorines bei politines Šri Lankos visuomenės gyvenimo aplinkybe. Šalis visai neseniai sugebėjo išbristi iš tris dešimtmečius trukusio dramatiško pilietinio konflikto. Dėl to, susitikimų su vyriausybės atstovais metu popiežius iškėlė dialogo bei pagarbos kiekvieno žmogaus orumui svarbą, ragino taip tvarkyti šalies gyvenimą, kad į susitaikinimo ir bendro gėrio kūrimo procesą būtų įtraukta kuo daugiau visuomenės narių. Šia prasme labai svarbus ir šalyje veikiančių religinių bendruomenių vaidmuo, jų geri santykiai, atleidimo skatinimas ir bendradarbiavimas po ilgų pilietinio karo metų. Popiežius Pranciškus paminėjo ir apsilankymą Šri Lankos katalikams brangiausioje vietoje – Madhu Marijos šventovėje. Tamilų ir sinhalų labai gerbiamos Švenčiausiosios Mergelės šventovę yra pamėgę ir kitų tikybų piligrimai. Toje vietoje meldėme Dievo Motinos užtarimo, kad visą šrilankiečių tautą Dievas apdovanotų taikos ir vienybės malonėmis, - kalbėjo Pranciškus.

Toliau savo kalboje popiežius pasakojo apie susitikimus Filipinuose, antroje šios kelionės į Aziją metu lankytoje šalyje, kurios Bažnyčia pradeda ruoštis po kelerių metų sukaksiančiam Evangelijos skelbimo pradžios penkių šimtų metų jubiliejui. Vienas pagrindinių apsilankymo šioje Filipinuose tikslų buvo popiežiaus troškimas paliudyti savo artumą ir solidarumą su baisą stichinę nelaimę – tūkstančius gyvybių nusinešusį ir neapsakomų materialinių nuostolių padariusį taifūną – išgyvenusiais žmonėmis. Nuvykus į Taklobaną, labiausiai nuo taifūno nukentėjusį miestą, ir popiežiui teko susidurti su atšiauriu klimatu. Dėl audros teko sutrumpinti vizito programą. Popiežiui lankantis Taklobane žuvo jauna savanorė Kristel, ant jos užgriuvus vėjo pargriautai konstrukcijai.

Svarbiausi vizito sostinėje Maniloje momentai buvo susitikimai su šeimomis ir jaunimu. Sveikos šeimos yra esmiškai svarbois visuomenės gyvenime. Guodžia ir prilipdo vilties gausios šeimos, kurios priima vaikus kaip tikrą Dievo dovaną. Jos žino, kad kiekvienas vaikas yra palaiminimas. Kartais girdime kalbas, kad didelis gimstančių vaikų skaičius yra viena skurdo priežasčių. Manau, kad tai neteisingas apibendrinimas. Manau, kad pagrindinė skurdo priežastis yra tokia ekonominė sistema, kuri pašalina žmogų iš dėmesio centro ir jo vieton pastato pinigą; tokia ekonominė sistema, kuri atmeta žmones, nesiskaito su vaikais, senais žmonėms, su jaunimu, su bedarbiais, kuri skleidžia atmetimo kultūrą. Tai yra didžiausia skurdo priežastis, o ne daugiavaikės šeimos. Popiežius paminėjo ir baigiamąsias vizito Filipinuose Mišias, kuriose dalyvavo lig šiol neregėto dydžio žmonių minios. Jose buvo primintas šv. Juozapa, saugojęs ir globojęs filipiniečių labai garbinamą Šventąjį Kūdikį - Santo Niño. Ir šiandien reikia ginti šeimas nuo dabartinių pavojų, nuo ideologinė kolonizacijos, keliančios grėsmę šeimos tapatybei ir misijai. Buvo taip pat priminta, kad rūpinimasis vargšais yra vienas esminių mūsų krikščioniško gyvenimo ir liudijimo elementų ir kad tai reikalauja sąžiningumo kultūros, reikalauja niekada nesutikti su korupcija.

Dėkoju Viešpačiui už šį ganytojišką vizitą Šri Lankoje ir Filipinuose, - baigė savo kalbą popiežius Pranciškus. Prašau, kad jis laimintų šias dvi šalis ir stiprintų krikščionių ištikimybę evangelinei mūsų išganymo, susitaikinimo ir bendrystės su Kristumi žiniai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.