2015-01-20 17:29:00

Vietnamas. Jėzuitai paminėjo 400 metų atvykimo jubiliejų


Šiomis dienomis Vietnamo jėzuitai įvairiose vyskupijose ir parapijose mini savo konfratrų atvykimą į šią šalį prieš 400 metų, 1615-aisiais, jubiliejų. Pagrindinis minėjimo renginys buvo surengtas, dalyvaujant porai šimtų Vietname esančių jėzuitų ir trims tūkstančiams žmonių, šį sekmadienį Hošimino priemiestyje. Visų jų pasveikinti atvyko viso jėzuitų ordino vyresnysis t. Adolfo Nicolas.

Į Vietnamą jėzuitai, prancūzas  ir du portugalai, atvyko iš Japonijos, kurioje prasidėjo krikščionių persekiojimas. Prancūzas Aleksandras de Rhodes paliko neišdildomą pėdsaką šalies kultūroje: jis lotyniško alfabeto pagrindu jis sukūrė vietnamiečių kalbos garsams adaptuotą raidyną, kuris šiandien yra visuotinis ir oficialus. Jis taip pat parengė vietnamiečių – lotynų kalbų žodyną, pirmąjį tokį, ir katekizmą, kuriame aprašyta, kaip per aštuonias dienas išdėstyti, vietnamiečių kultūros ir mąstymo kontekste, krikščionišką doktriną ir moralinius principus. Šie pirmieji jėzuitai Vietname naudojo tokį pat metodą, kaip ir 1610 metais Pekine miręs jėzuitų eruditas Matteo Ricci: Evangelijos skelbimas turi būti paruoštas gero ir pagarbaus vietinės kultūros pažinimo.

Jėzuitai Vietname darbavosi iki 1773 metų, vėliau, kaip žinome iš istorijos, jų ordinas buvo keliasdešimčiai metų panaikintas. Jie išnyko ir į Vietnamą grįžo tik 1957 metais, pietų Vietnamo vyriausybės kvietimu, kad atidarytų mokyklas ir universitetą, vyskupai jų prašė padėti kunigų formacijoje. Vėl viskas pasikeitė, kai 1975 metais komunistinis šiaurės Vietnamas nugalėjo pietų Vietnamą. 41 jėzuitas užsienietis buvo išsiųstas iš šalies, o iš likusių 26 jėzuitų vietnamiečių pusė tiesiai nukeliavo į kalėjimą, o kiti į armiją arba valdiškas fermas. Per pastaruosius keliolika metų komunistinė valdžia Vietname palengva suteikia vis daugiau religijos laisvės, kuria pasinaudoja ir jėzuitai. Kita vertus, netrūksta suvaržymų ir neretai tenka dirbti pusiau neoficialiai. Šiandien Vietname yra 210 jėzuitų, 140 iš jų dar formacijos periode. (Vatikano radijas)       
All the contents on this site are copyrighted ©.