2015-01-19 18:47:00

Popiežius įsteigė metropolinę Bažnyčią Eritrėjoje


Svarbių naujienų sulaukė Etiopijoje ir ypač Eritrėjoje gyvenančios katalikų bendruomenės. Sausio 19 dieną buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus potvarkis, kuriuo Eritrėjoje įsteigiama atskira metropolinė Bažnyčia, su centru Asmaroje, šalies sostinėje, paskiriant pirmąjį metropolitą Menghesteab Tesfamariam. Iki šiol Eritrėjos katalikai priklausė vyskupijoms, kurios buvo įtrauktos į Adis Abebos, Etiopijoje, metropolinės archieparchijos struktūrą.

Naujoji metropolinė Bažnyčia „sui iuris“ Eritrėjoje sudaryta iš keturių vyskupijų: Samaros, su beveik 31 tūkstančiu katalikų, Barentu, su maždaug 40 tūkstančių tikinčiųjų, Keren, su 48 tūkstančiais katalikų ir Segheneity, su 35 tūkstančiais tikinčiųjų. Eritrėjoje katalikai sudaro apie tris procentus bendros populiacijos, siekiančios penkis milijonus.

Kitu potvarkiu Pranciškus įsteigė naują eparchiją Etiopijoje, įtraukdamas teritorijas, kurios liko atidalijus metropoliją Eritrėjoje. Naujajai Bahir Dar eparchijai vadovaus vyskupas Lisane Christos Matheos Semahun, iki šiol Adis Abeba vyskupas augziliaras.

*

Dar kitu potvarkiu popiežius paskyrė naują ganytoją Faenza-Modigliana vyskupijai Italijoje – Mario Toso, kuris iki šiol ėjo Popiežiškosios Teisingumo ir taikos tarybos sekretoriaus pareigas. Vyskupas Mario Toso į savo ganytojo pareigas ateina iš akademinės aplinkos: jis buvo popiežiškojo saleziečių, kuriems ir pats priklauso, universiteto Romoje filosofijos profesorius, vėliau filosofijos fakulteto dekanas, galiausiai viso universiteto rektorius. Aktyviai plėtojo Bažnyčios socialinę doktriną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.