2015-01-13 14:12:57

Popiežiaus Pranciškus atvyko į Šri Lanką (+video)


Išskridęs iš Romos pirmadienio vakarą, Šri Lankos sostinę popiežius Pranciškus pasiekė antradienio rytą (paryčiais Lietuvos laiku). Kolombo oro uoste Šventąjį Tėvą pasitiko vos prieš kelias dienas išrinktas naujas Šri Lankos prezidentas Mithripala Sirisena, Kolombo arkivyskupas kard. Albert Malcolm Ranjith su kitais šalies vyskupais, vaikai uždėjo Pranciškui gėlių girliandą.

Sveikindamas popiežių, vos prieš kelias dienas išrinktas naujasis prezidentas sakė, kad šis susitikimas jam yra pirmasis toks oficialus įvykis, dėl to jam tekusią pareigą oficialiai pasveikinti į Šri Lanką atvykusį popiežių jis suvokia kaip palaiminimą prasidedančiai jo prezidentavimo kadencijai.

Dėkodamas prezidentui, popiežius Pranciškus savo ruožtu sakė, kad nors šis jo vizitas yra visų pirmas pastoracinis, kad jis atvyksta visų pirma pas nedidelę katalikų bendruomenę, tačiau šia kelione jis nori pagerbti visą šrilankiečių tautą, visų religijų išpažinėjus, kuriančius taikią visuomenę po ilgos pilietinio karo patirties.

Kaip visuotinis Katalikų Bažnyčios ganytojas atvykau sutikti ir padrąsinti šios salos katalikus ir melstis kartu su jais, - kalbėjo popiežius Kolombo oro uoste. Svarbiausias šio vizito įvykis bus palaimintojo Juozapo Vazo kanonizacija. Ir šiandien mus įkvepia ir moko jo paliktas krikščioniškos artimo meilės ir pagarbos kiekvienam žmogui, nepaisant etninių ir religinių skirtumų, pavyzdys. Savo vizitu noriu paliudyti Bažnyčios rūpestį ir meilę visiems šrilankiečiams bei sutvirtinti katalikų bendruomenės troškimą aktyviai dalyvauti šios visuomenės gyvenime.

Šiandien daug žmonių bendruomenių tarpusavy kariauja, - kalbėjo popiežius. Tai yra nuolatinė mūsų pasaulio tragedija. Nesugebėjimas suderinti skirtingumų, sena ir nauja nesantaika kursto etnines ir religines įtampas, dažnai virstančias smurto protrūkiais. Daug metų ir Šri Lankoje vyko pilietinis karas. Šiandien jūs stengiatės stiprinti taiką ir gydyti tų metų žaizdas. Tai nelengva užduotis. Sunku įveikti karčią neteisingumo, priešiškumo patirtį ir po konflikto likusį nepasitikėjimą. Tai įmanoma pasiekti tik blogį nugalint gerumu ir puoselėjant tas vertybes, kurios ugdo susitaikinimą, solidarumą ir taiką. Atsinaujinimo procese svarbus ir tiesos siekimas, ne vien tam, kad būtų atvertos senos žaizdos, bet kad būtų pagreitintas gijimas, teisingumo ir vienybės kūrimas.

Brangūs bičiuliai, - sakė Pranciškus, - esu įsitikinęs, kad įvairių religinių tradicijų sekėjams yra skirtas labai svarbus vaidmuo jautriame susitaikinimo ir šios šalies atstatymo procese. Idant šis procesas sėkmingai vyktų, reikia kad vieningai darbuotųsi visi visuomenės nariai, kad būtų girdimas visų balsas. Visi privalo turėti teisę laisvai išreikšti savo susirūpinimą, kalbėti apie savo poreikius, troškimus, o taip pat ir baimes. Tačiau svarbiausia, kad vieni kitus priimtų, kad gerbtų skirtingumą ir sugebėtų gyventi kaip viena šeima. Jei žmonės nuolankiai ir atvirai vieni kitus išklausys, atsiras bendri troškimai ir bendros vertybės. Skirtingumai bus suvokiami ne kaip grėsmė, bet kaip galimybė vieniems kitus praturtinti. Dar aiškiau bus matomas kelias į teisingumą, susitaikinimą ir visuomenės darną.

Pirmąją Šri Lankoje sakytą kalbą popiežius Pranciškus užbaigė malda, kad Dievas laimintų šią šalį, vadinamą Indijos vandenyno perlu, kad jos grožis spindėtų visų jos gyventojų labui, kad viešpatautų gerovė ir taika.

Iš oro uosto važiuojant į miestą, popiežių sveikino pakelėse išsirikiavę tūkstančiai žmonių. Atstumas nuo oro uosto iki apaštališkosios nunciatūros – maždaug 28 kilometrai. Pranešama, kad išilgai viso maršruto sveikinančiųjų buvo net apie 300 tūkst. Kelionė iš oro uosto užtruko gerokai ilgiau negu buvo numatyta. Dėl vėlavimo ir dėl nuovargio po beveik dešimtį valandų trukusio naktinio skrydžio buvo dalinai pakeista šios dienos vizito programa. Atsisakyta popiežiaus susitikimo ir pietų su Šri Lankos vyskupais. Popiežius privačiai papietavo nunciatūroje ir porą valandų pailsėjo. Į programoje numatytus pietus su vyskupais nuvyko Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin ir kiti popiežių lydinčios oficialios delegacijos nariai.

Antradienio pavakare vietos laiku popiežius Pranciškus nuvyko į Šri Lankos prezidentūrą. Čia jis vėl susitiko su prezidentu. Mithripala Sirisena valstybės vadovo poste yra tik keletą dienų. Prezidento rinkimai, kuriuos jis laimėjo, vyko sausio 8 d., o jau sausio 9-ąją jis buvo prisaikdintas. Po trumpo privataus pokalbio Popiežiui buvo pristatyti vyriausybės nariai ir pasikeista dovanomis. Prezidentūroje buvo taip pat pristatyti du pašto ženklai, išleisti popiežiaus vizito proga. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.