2015-01-08 16:13:55

Paskirtas naujas Kunigijos kongregacijos sekretorius


Popiežius Pranciškus prancūzą kunigą Joelį Mercier paskyrė Kunigijos kongregacijos sekretoriumi. Tuo pačiu jis paskirtas arkivyskupu.

Joël Mercier gimė 1945 m. Prancūzijoje. Paryžiaus Sorbonoje studijavo klasikinę filologiją, 1964 m. įstojo į Angers vyskupijos kunigų seminariją. 1970 m. jam suteikti kunigo šventimai. Vėliau kun. Mercier tęsė kanonų teisės studijas Romoje. Grįžęs dirbo Angers vyskupijos parapijų sielovadoje, tai pat dėstė vietiniame teologijos fakultete. 2002 m. kun. Joël Mercier buvo pakviestas dirbti į Kunigijos kongregaciją. Gyvendamas Romoje jis taip pat buvo prancūzų seminarijos dvasios tėvas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.