2015-01-05 16:59:54

Nauji kardinolai. Dar labiau pabrėžtas Bažnyčios visuotinumas


Vasario 14 d. popiežius Pranciškus Vatikane vadovaus iškilmingai konsistorijai, kurios metu į kardinolų kolegiją buvo priimta 20 naujų narių. Vasario 15 d. popiežius Pranciškus aukos Mišias kartu su naujais kardinolais.

Penkiolika iš dvidešimties popiežiaus skiriamų naujų kardinolų turės teisę dalyvauti konklavoje. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, tokią teisę ir pareigą turi visi kardinolai neperžengę 80 metų amžiaus ribos. Tą pačią dieną kardinolų kolegiją papildys ir penki ganytojai, jau peržengę šią amžiaus ribą. Juos popiežius kardinolais paskyrė įvertindamas jų nuopelnus tarnaujant savo vietinėms Bažnyčioms arba Šventajam Sostui.

Po vasario viduryje vyksiančios konsistorijos Kardinolų kolegija dar labiau atstovaus Bažnyčios visuotinumui. Būsimi nauji kardinolai rinkėjai kilę iš 14 šalių, iš kurių šešios niekada neturėjo kardinolo. Iš 15 naujų kardinolų rinkėjų 5 yra kilę iš Europos, 3 iš Azijos, 3 iš Lotynų Amerikos, 2 iš Afrikos ir 2 iš Okeanijos.

Akivaizdi naujovė yra tai, kad tik vienas naujas kardinolas tarnauja Romos Kurijoje. Tai, pasak Šventojo Sosto Spaudos salės direktoriaus t. Federico Lombardi SJ, liudija apie popiežiaus Pranciškaus norą Kurijoje kardinolams skirti tik pačias svarbiausias ir atsakingiausias pareigas. Pasitvirtina, jog popiežius nesijaučia esąs saistomas anksčiau galiojusios vadinamųjų kardinoliškų vyskupijų tradicijos. Anksčiau, dėl istorinių priežasčių, kai kurie arkivyskupų sostai kai kuriose šalyse buvo tradiciškai laikomi „kardinoliškais sostais“. Į šias vietas skiriami ganytojai tarsi automatiškai tapdavo ir kardinolais. Dabar kardinolais skiriami keli ganytojai, vadovaujantys vyskupijoms, kurios niekada neturėjo kardinolo.

Nuo vasario 14 d. kardinolų kolegijai priklausys 228 nariai – 125 kardinolai rinkėjai ir 93 kardinolai vyresnis nei 80 metų. Vadinasi, bus nežymiai viršytas 120 kardinolų rinkėjų skaičius. Tačiau, kaip komentavo t. Federico Lombardi SJ, kardinolų rinkėjų skaičius bus nedaug didesnis už nustatytąją ribą, tad galima sakyti, kad skaičiaus taisyklė iš esmės ir toliau lieka ta pati, o svarbiausia pastarųjų popiežiaus Pranciškaus sprendimų naujove reikėtų laikyti Kardinolų kolegijoje dar labiau atsispindėsiantį Bažnyčios visuotinumą.

Naujais nariais papildytoje kardinolų kolegijoje jauniausiais kardinolas bus 1961 m. gimęs Tongos arkivyskupas Soane Patita Paini Mafi; seniausiais – Kolumbijos Manisaleso arkivyskupas emeritas José de Jesús Pimiento Rodríguez, gimęs 1919 m. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.