2015-01-02 16:26:38

Mediolan: ekumeniczna mobilizacja przed Expo 2015


Światowa wystawa Expo 2015 w Mediolanie może być ciekawym obszarem działalności ekumenicznej. Przekonany jest o tym arcybiskup tego włoskiego miasta kard. Angelo Scola. Temat ten podjął on na noworocznym spotkaniu ze zwierzchnikami tamtejszych niekatolickich wspólnot chrześcijańskich.

Zdaniem purpurata współpraca i dialog między różnymi środowiskami wyznawców Chrystusa w kontekście wydarzeń rozpoczynającego się roku może dać poważny impuls ekumeniczny wykraczający poza samą stolicę Lombardii. Jest to tym bardziej pilne ze względu na coraz bardziej pluralistyczny charakter społeczności miasta oraz spodziewany napływ zwiedzających światową wystawę.

„Dla chrześcijan teraźniejszość i przyszłość dziejowego pielgrzymowania ma własne imię: misja – stwierdził kard. Scola. – W tym sensie uważam za podstawowe i pilne zadanie, byśmy jako chrześcijanie dali zbiorowe świadectwo podczas wydarzeń Expo 2015”. Arcybiskup Mediolanu zaapelował także do swoich diecezjan o wzmożenie wysiłków na rzecz ukazania miastu „oblicza chrześcijaństwa wielorakiego, jednak symfonicznego, zjednoczonego w swojej różnorodności”.

Expo 2015 odbędzie się w stolicy Lombardii od 1 maja do 31 października. Organizatorzy oczekują nawet 20 mln zwiedzających. Wystawie towarzyszyć będzie hasło „Wyżywić planetę. Energia dla życia”, wskazujące na dominujący temat – walkę z głodem i niedożywieniem. Na 200 hektarach terenów wystawowych będzie można zwiedzić pawilony przygotowane przez 145 krajów świata, w tym także przez Watykan, którego ekspozycja będzie ilustrowała hasło: „Nie samym chlebem. Przy stole Bożym z ludźmi”. Ideą Stolicy Apostolskiej jest ukazanie duchowych zasad ludzkiego rozwoju, przeciwstawiając postulowaną „kulturę spotkania” „kulturze odrzucenia” piętnowanej przez Papieża Franciszka.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.