2014-12-29 17:14:40

Popiežiaus sveikinimo žinia Taizé naujametinio susitikimo dalyviams: atverkite laisvės kelius


Pirmadienį prasidėjo 37-asis ekumeninis Taizé jaunimo susitikimas, gruodžio 29 - sausio 2 dienomis vyksiantis Prahoje. Renginio dalyviams popiežiaus vardu žinią nusiuntė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, juos pasveikino įvairių krikščioniškų bendruomenių lyderiai, JT generalinis sekretorius Ban Ki Moonas.

Žinioje kard. Pietro Parolin rašo: „Popiežius nuoširdžiai drąsina jus Prahoje ir visus 2015-uosius metus maldose ir dialoge siekti būti žemės druska. Taip atrasite stebinantį pasitikėjimą, kurį jumyse sėja Kristus. Nesižavėkite savo ribotumais ir neturtu. Per Jumyse gyvenančią savo Dvasią Kristus padės jums tapti žemės druska. Kreipkitės į jį, kad priimtumėte tai, ko iš jūsų laukiama.

Čekijai minint savo grįžimo prie demokratijos 25 metus, nepamirškite savo maldose kankinių ir tų, kurie liudijo tikėjimą, paaukodami save, kentėdami, kad jų šalis atrastų laisvės kelią, - ragino kardinolas. Ir jūs esate kviečiami atverti laisvės kelius, dovanodami save kaip Marija iš Nazareto, kai priėmė savyje Dievo Sūnaus gyvybę. Ši gyvybė turi skleistis ir jumyse, - rašoma žinioje.

Kardinolas pažymi, kad popiežius pasitiki jaunuolių vaizduote ir kūrybingumu, kad Evangelijos džiaugsmas bus paskelbtas ir išgirstas skirtingose jų gimtinėse. Jis primena, kaip popiežius Turkijoje kalbėjo apie tarptautinius Taizé bendruomenės organizuojamus susitikimus, kur susiburia ortodoksų, katalikų, protestantų jaunimas. Tąkart popiežius kalbėjo: „Jie mūsų prašo žengti pirmyn link pilnos komunijos“. Laiško gale kardinolas susitikimo dalyviams, Taizé broliams, juos priimantiems asmenims Prahoje perdavė Šventojo Tėvo palaiminimą.

Kenterberio arkivyskupas Justin Welby, anglikonų primas, savo žinioje Taizé susitikimo dalyviams rašo, jog tie, kurie sutinka tapti Kristaus sekėjais, tampa naujais žmonėmis, nauja tauta, kurios nerasime jokiame pasaulio žemėlapyje, tačiau ji egzistuoja kiekvienoje planetos šalyje. „Priklausote šaliai, kuri neturi sienų, armijos ir politikų, kur nevyksta kova dėl valdžios, nėra neapykantos ir priešiškumo. Esate Dievo tauta“, teigia jis, pridurdamas, kad tauta turi svajoti, kuo ji galėtų būti, kad taptų tuo, kam ji sutverta. Kristaus tautoje visi atras, kad jiems siūloma dangaus pilietybė.

Ban Ki Moonas, JT generalinis sekretorius, paragino Taizé jaunimą daryti viską kas įmanoma, kad pasaulyje būtų išvengta naujų pasidalijimų, kylančių dėl nacionalistinių, ideologinių ar rasistinių pasaulėžiūrų. Šiais konfliktų laikais pasauliui reikia jaunimo, kuris ragintų ne tik savo bendraamžius, bet ir vyresnius eiti susitaikymo, taikos keliu, - teigia JT generalinis sekretorius, paskatindamas jaunimą dalyvauti pilietiniame gyvenime, prisidėti priimant sprendimus, kad sukurtume geresnį pasaulį.

Sveikinimo žinią pasiuntė ir Ekumeninės bažnyčių tarybos, vienijančios 349 bažnyčias, generalinis sekretorius, liuteronų teologas kunigas Olav Fykse-Tveit. Jis ragino jaunimą būti tikėjimo žmonėmis, kurie pasirengę leistis į kelią, kai Dievas kviečia: „Pasauliui reikia jaunuolių, kurie tiki, kurie yra pasirengę būti „žemės druska“ šiais globalizacijos ir supasaulėjimo laikais“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.