2014-12-25 16:07:04

Pranciškus paskambino į pabėgėlių stovyklą Irake


Likus kelioms dienoms iki Kalėdų, popiežius Pranciškus pasiuntė specialų laišką visiems krikščionims, ne vien katalikams, Irake, guosdamas, drąsindamas, pasakydamas, kad jie nėra vieni ir užmiršti, linkėdamas, kad jų kentėjimai duotų dvasinių vaisių, žadėdamas visos Bažnyčios maldą ir solidarumą. Laiško gale jis pridūrė, kad labai norėtų asmeniškai juos aplankyti.

Šiuo metu negalėdamas to padaryti, Šventasis Tėvas gruodžio 24 dieną, Kalėdų išvakarėse, popietę, paskambino į Iraką, į Arbilo miesto, Kurdistano regiono sostinės, prieigose esančią pabėgėlių stovyklą (Ankavoje), kurioje prisiglaudė daug krikščionių, pabėgę nuo teroristinės islamistinės ISIS organizacijos smurto. Jie buvo priversti palikti tūkstantmetes šventoves, žemes, kuriose jų protėviai gyveno nuo apaštalų laikų. Birželio – rugpjūčio mėnesiais ISIS išvijo apie 100 000 krikščionių.

Šventasis Tėvas užmezgė satelitinį ryšį su stovykla, jo žodžius tuoj pat į arabų kalbą vertė vienas vietos kunigas. „Labas vakaras, visus sveikinu šį Kalėdų vakarą. Labas vakaras, visiems, kurie pasiruošti švęsti (Kalėdų) Mišias, aš taip pat jungiuosi prie jūsų. Visiems linkiu šventų Kalėdų, Kalėdų su Jėzumi. Jūs patys esate kaip Jėzus savo gimimo naktį: jam nebuvo vietos, jis buvo išsiųstas laukan, turėjo bėgti į Egiptą. Jus esate kaip Jėzus tą vakarą, jus laiminu, esu labai arti jūsų, labai meldžiuos už jus“.

Po to, deja, satelitinis ryšys nutrūko. Tad popiežius paprašė italų katalikų televizijos TV2000, kuri padėjo tą ryšį užmegzti, perduoti dar vieną jo linkėjimą – kad broliai ir seserys Irake iš tiesų pajustų Kristaus švelnų prisilietimą. Jis pridūrė, kad jie yra Kristaus kūnas, kuris kenčia, kuriam reikia priežiūros, globos ir švelnumo, ypač vaikams ir seneliams. Jis meldė malonės pabėgėliams priimti Kūdikį Jėzų su meile. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.