2014-12-18 10:05:17

Popiežiui Pranciškui 78 metai


Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Argentinos Sostinėje Buenos Airėse, imigrantų iš Šiaurės Italijos šeimoje. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Kaip jis pats ne kartą yra pasakojęs, apsisprendimą siekti kunigystės nulėmė išpažintis. Vieną kartą visai netyčia jis užėjo į vieną Buenos Airių bažnyčią ir, pamatęs klausykloje laukiantį kunigą, atliko išpažintį. Nuo tos akimirkos jam buvo aišku, kad jis nori paaukoti gyvenimą kunigo tarnystei.

Jorge Mario Bergoglio pirmiausia įstojo į arkivyskupijos kunigų seminariją, bet netrukus. perėjo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Baigęs filosofijos studijas, porą metų dėstė jėzuitų kolegijoje. Nuo 1967 iki 1970 m. studijavo teologiją. Dar studijų metais, 1969-ųjų gruodžio 13 d. priėmė kunigo šventimus. 1973 m. balandžio 22 d. davė amžinuosius įžadus Jėzaus Draugijoje.

T. Jorge Mario Bergoglio SJ pirmiausiai paskirtas noviciato magistru. Jau 1973 m. išrinktas Argentinos jėzuitų provincijolu. Nuo 1980 iki 1986 m. – jėzuitų kolegijos rektorius. Nuo 1986 m. tęsė studijas ir stažavosi Vokietijoje.

1992 m. gegužės 20 d. popiežius Jonas Paulius II t. Bergoglio paskyrė Buenos Airių augziliaru. 1997 m. vyskupas Bergoglio paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi, o 1998 m. vasario mėnesį tapo Buenos Airių arkivyskupu. 2001 m. vasario 21 d. vykusioje Jono Pauliaus II sušauktoje konsistorijoje arkivyskupas Bergoglio paskirtas kardinolu.

Vadovaudamas Argentinos sostinės arkivyskupijai kard. Bergoglio tapo viena svarbiausių bažnytinio gyvenimo figūrų ne tik savo šalies, bet ir visos Lotynų Amerikos mastu, vienu pagrindinių kontinentinės evangelizavimo misijos pradininkų ir vykdytojų. Popiežiui Benediktui XVI atsisakius Petro tarnystės, į konklavą susirinkę kardinolai naujuoju Petro įpėdiniu 2013 m. kovo 13 d. išrinko kard. Jorge Mario Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.

Ilgiausių metų, Šventasis Tėve!

(Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.