2014-12-16 17:52:04

Ataskaita po moterų vienuolijų JAV vizitacijos


Antradienį Šventojo Sosto spaudos salėje buvo pristatyta ataskaita užbaigus Jungtinėse Amerikos Valstijose veikiančių moterų vienuolinių kongregacijų apaštališkąją vizitaciją, kurios prireikė dėl kai kurių doktrinos ir bažnytinės disciplinos problemų, ypač dėl kai kurių moterų vienuolijų nepakankamo bendradarbiavimo su vietiniais vyskupais. Vizitacija truko trejus metus, nuo 2009 iki 2012. Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos atstovai aplankė 341 moterų vienuolinių kongregacijų namus. Po vizitacijos beveik dvejus metus truko raporto parengimas. Dabar jis ir buvo bendrais bruožais pristatytas Vatikano spaudos salėje. Šia proga susitikime su tarptautinės žiniasklaidos atstovais dalyvavo Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos prefektas kardinolas Joao Braz de Aviz su dviem bendradarbiais ir dviejų JAV moterų vienuolijas vienijančių konferencijų vadovės seserys Sharon Holland ir Agnes Mary Donovan.

Visų pirma vizitacijos ataskaitoje dėkojama Jungtinėse Valstijose tarnaujančioms seserims už jų darbą ir liudijimą tradicinėse bažnytinės veiklos srityse - sveikatos apsaugos, švietimo institucijose ir sielovadoje. Šiuo metu JAV yra maždaug 50 tūkst. seserų vienuolių ir jos atlieka didžiulį, labai reikalingą darbą. Nors raportas fiksuoja ir kai kurias problemas, tačiau į jas žiūrima ne kaip į kontroversijas, bet kaip į šiandien vienuolijoms metamus iššūkius. Visų pirma prašoma moterų vienuolijų palaikyti glaudesnius ryšius su vietos vyskupais. Su gailesčiu konstatuojama, kad su kai kuriomis vienuolijomis nepavyko užmegzti ryšio, jų vadovės atsisakė bendrauti su vizitatoriais. Nors dėl to skaudu, tačiau kongregacija deklaruoja norą užmegzti su jomis dialogą ir tokio dialogo laukia.

Tikimės, sakė spaudos konferencijoje kalbėjęs kardinolas Braz de Aviz, kad vizitacija paskatins sklandesnį moteriškų vienuolijų bendradarbiavimą su vietos ganytojais, kunigais ir pasauliečiais, taip pat bendradarbiavimą tarp pačių vienuolijų. Vienos iš dviejų moterų JAV vienuolijas vienijančių konferencijų vadovė sesuo Donovan reiškė viltį, kad kaip tik dabar prasidedantys Pašvęstojo gyvenimo metai bus išgyvenami kaip tikri atsinaujinimo ir malonės metai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.