2014-12-11 17:08:55

Popiežius paskirs naujų kardinolų


Apie tai pranešė t. Federico Lombardi SJ, Šventojo Sosto spaudos salėje vykusioje konferencijoje pristatydamas ketvirtadienį pasibaigusį tris dienas trukusį popiežiaus ir kardinolų patarėjų tarybos posėdį.

Naujų kardinolų skyrimo konsistorija įvyks vasario 14 ir 15 dienomis. Kiek naujų kardinolų bus paskirta ir kada bus pranešta kas skiriami naujais kardinolais – sužinosime vėliau. Pasak t. Lombardi SJ, tikriausiai bus laikomasi įprastinės tvarkos ir būsimų kardinolų pavardės bus paskelbtos iki konsistorijos likus maždaug mėnesiui. T. Lombardi taip pat atkreipė dėmesį, kad pati konsistorija vyks kiek anksčiau negu įprasta. Paprastai naujų kardinolų skelbimo konsistorija buvo rengiama apaštalo šv. Petro sosto šventės dieną, vasario 22. Šį kartą konsistorija vyks savaite anksčiau, nes jau vasario 18 d. prasideda Gavėnia.

Ketvirtadienį vykusioje spaudos konferencijoje t. Federico Lombardi SJ taip pat informavo apie ketvirtadienį pasibaigusį popiežiaus ir devynių kardinolų patarėjų tarybos posėdį. Jame buvo toliau svarstomas Romos kurijos reformos projektas, ypatingą dėmesį skiriant kai kurių popiežiškųjų tarybų sujungimui. Kai kurios tarybos turėtų būti sugrupuotos į dvi pagrindines veiklos sritis, kurių viena liestų katalikų pasauliečių reikalus, kita – labdaros, teisingumo ir taikos temas. Posėdyje kalbėta taip pat apie neseniai popiežiaus Pranciškaus įkurtos Nepilnamečių apsaugos komisijos veiklą. Artimiausiu metu turėtų būti paskirta naujų narių ir bus rengiamasi komisijos plenariniam posėdžiui.

Kitas devynių kardinolų tarybos posėdis vyks vasario 9-11 dienomis. Iškart po jo apie Kurijos reformą bus kalbamasi visos Kardinolų kolegijos konsistorijoje, vyksiančioje vasario 12 ir 13 dienomis, o vasario 14 ir 15, kaip sakyta, vyks iškilminga naujų kardinolų skelbimo konsistorija.

Šiomis dienomis Vatikane į posėdį susirinkę kardinolai popiežiaus patarėjai, kartu su Šventuoju Tėvu ir su kitais kardinolais ir vyskupais, dalyvavo ketvirtadienį vykusiose kardinolo Jorge Mejia laidotuvėse, kurioms Šv. Petro bazilikoje vadovavo Kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.