2014-12-10 17:15:02

Šaukiama Jėzaus Draugijos generalinė kongregacija


Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolas SJ parašė laišką adresuotą viso pasaulio jėzuitams, kuriuo informuoja apie savo priimtą sprendimą sušaukti Jėzaus Draugijos generalinę kongregaciją. Laiško pradžioje jis primena, kad jau šių metų gegužės mėnesį kreipdamasis į Draugijos narius, buvo pranešęs apie savo sprendimą atsistatydinti iš vienuolijos vadovo pareigų. Dabar pranešama apie Generalinės kongregacijos sušaukimą, kurios vienas tikslų bus naujo jėzuitų vadovo rinkimai.

Generalinė kongregacija vyks po beveik dvejų metų. Jos atidarymo Mišios bus aukojamos 2016 m. spalio 2 d., o spalio 3 d. rytą ketinama susirinkti į pirmąjį Generalinės kongregacijos posėdį. Ruošiantis visos Jėzaus Draugijos generalinei kongregacijai, jėzuitų provincijų vadovai kviečiami iki 2015 m. liepos pabaigos sušaukti vietines kongregacijas.

T. Adolfo Nicolas SJ laiške viso pasaulio jėzuitams atkreipia dėmesį į sutapimą, kad pasirengimai būsimai Generalinei kongregacijai vyks visos Bažnyčios mastu švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus. Jėzuitų vadovas primena, kad popiežius Pranciškus, Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymo proga visus vienuolius paragino atidžiai pamąstyti ko šiandien iš jų laukia Dievas ir pasaulis. Šis kvietimas mūsų Draugijai šiandien ypatingai aktualus.

Šv. Ignaco Lojolos įkurta Jėzaus Draugija, skirtingai negu daugumą kitų vienuolijų, savo statutuose nėra numačiusi reguliariai rengiamų generalinių kapitulų. Savo kapitulas, vadinamas kongregacijomis, jėzuitai sušaukia kai patys mato jų poreikį. Per visą daugiau kaip keturių su puse šimtmečio Jėzaus Draugijos istoriją, tokių kongregacijų buvo sušaukta 35. Paskutinė vyko 2008 m. pradžioje. Tai jos metu buvo išrinktas dabartinis Draugijos vadovas t. Adolfo Nicolas. Šiuo metu visame pasaulyje yra daugiau kaip 17 tūkst. jėzuitų, kurių daugiau kaip 12 tūkst. yra kunigai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.