2014-12-10 15:17:38

Popiežiaus bendroji audiencija. Sinodas tai ne parlamentas, bet saugi erdvė, kurioje veikia Šventoji Dvasia (+video)


Baigęs pastaraisiais mėnesiais bendrųjų audiencijų metu skaitytas katechezes apie Bažnyčią, šio trečiadienio bendrosios audiencijos metu sakytojoje kalboje popiežius Pranciškus pradėjo naują pašnekesių ciklą apie šeimą. Pirmojoje katechezėje Šventasis Tėvas dar kartą sugrįžo prie spalio mėnesį Vatikane vykusio šeimai skirto Vyskupų Sinodo.

Popiežius pirmiausia padėkojo žiniasklaidai už Sinodo darbams skirtą didelį dėmesį, bet pridūrė, kad šiuo atveju žiniasklaidos skelbtos žinios kartais buvo panašios į sporto varžybų kronikas ar pranešimus apie politinius debatus. Buvo kalbama apie dvi komandas, apie konservatyviuosius ir progresyviuosius. Tad šiandien, - sakė Pranciškus, - aš norėčiau papasakoti kas iš tiesų buvo Sinodas.

Visų pirma, aš paprašiau, kad Sinodo Tėvai kalbėtų drąsiai ir atvirai, ir kad nuolankiai klausytųsi. Sinode nebuvo jokios išankstinės cenzūros, kiekvienas ne tik galėjo, bet ir privalėjo nuoširdžiai sakyti tai ką turėjo širdyje, ką galvojo. Visada, kai Sinodo susirinkime norime vykdyti Dievo valią, savaime vyksta diskusija, kuri nėra neigiamas dalykas. Tik reikia diskutuoti su nuolankumu ir tarnavimo broliams dvasia.

Toliau trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams Šventasis Tėvas priminė pagrindinius Sinodo eigos etapus. Po įžanginio pranešimo, kurį parengė kardinolas Erdo, galėjo pasisakyti kiekvienas iš Sinodo Tėvų ir visi jų klausėsi. Pasisakymai vyko laikantis darbo dokumento, kuris buvo parengtas remiantis prieš tai visoje Bažnyčioje vykusiomis konsultacijomis. Nė viename Sinodo Tėvų pasisakyme nebuvo kvestionuojamos pagrindinės Santuokos sakramento tiesos: neišardomumas, vienybė, ištikimybė, atvirumas gyvybei. Pasibaigus pasisakymams, juos visus apibendrino antroji kardinolo Erdo parengta ataskaita. Jos pagrindu buvo tęsiamas darbas kalbinės grupės. Kiekviena grupė parengė savo pastabas, į kurias atsižvelgus buvo parengta baigiamoji ataskaita. Kartu Sinodo tėvai parengė ir trumpesnį kreipimąsi į Dievo tautą.

Tokia buvo Sinodo eiga. Kai kas iš jūsų galėtų paklausti: „Ar Sinodo Tėvai barėsi?“ Nežinau ar galima tai vadinti barniu, tačiau tikrai kalbėta garsiai. Ir tai yra laisvė, tai laisvė, kuri yra Bažnyčioje. Viskas vyko „cum Petro et sub Petro“, tai yra dalyvaujant Popiežiui, kuris yra laisvės, pasitikėjimo ir ortodoksijos garantas. Galiausiai savo pasisakyme aš pateikiau visos sinodo patirties sintezę. Tad Sinodo paskelbti dokumentai buvo trys: baigiamoji žinia, baigiamoji ataskaita ir baigiamoji Popiežiaus kalba. Kitų nebuvo.

Baigiamoji ataskaita, apibendrinusi visą Sinodo metu vykusią diskusiją, dabar siunčiama Vyskupų konferencijoms kaip būsimosios Vyskupų Sinodo asamblėjos, vyksiančios ateinančių metų spalį, parengiamasis dokumentas – Lineamenta. Kaip tik vakar jis buvo paskelbtas. Jį sudaro jau anksčiau paskelbtoji Sinodo baigiamoji ataskaita ir ją palydintys klausimai Vyskupų konferencijoms.

Turime žinoti, kad Sinodas tai ne parlamentas, į kurį atvyksta šios Bažnyčios, ir šios Bažnyčios, ir šios Bažnyčios atstovai, - sakė popiežius baigdamas katechezę. Ne. Tai kas kita. Dalyvauja atstovai, tačiau struktūra ne parlamentinė, bet visiškai kitokia. Sinodas tai saugi erdvė, kad joje galėtų veikti Šventoji Dvasia. Tai ne frakcijų konfrontacija kaip parlamente (kas parlamente yra teisėta), bet vyskupų keitimasis nuomonėmis, vykstantis po ilgo parengiamojo darbo, ir kuris bus tęsiamas šeimų, Bažnyčios ir visuomenės gerovei. Tai procesas, tai Sinodo kelionė. Dabar Sinodo ataskaita siunčiama vietinėms Bažnyčioms, kad jose malda, svarstymu, broliška diskusija būtų rengiamasi būsimai Sinodo asamblėjai. Tai ir yra Vyskupų Sinodas. Melskimės, kad jį globotų Švenčiausioji Mergelė, mūsų Motina. Ji mums tepadeda vykdyti Dievo valią priimant šeimai naudingus pastoracinius sprendimus. Prašau malda lydėti šį Sinodo procesą iki būsimosios asamblėjos. Viešpats tesuteikia mums savo šviesos, tepadeda mums subrandinti tai, ką mes, kaip Sinodas, turime pasakyti visoms Bažnyčioms, - sakė Pranciškus. Tam labai reikalinga jūsų malda. Ačiū. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.