2014-12-10 17:11:02

Pasirengimai Filadelfijoje vyksiančiam šeimų susitikimui. Popiežiaus laiškas


Popiežius Pranciškus parašė laišką Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkui arkivysk. Vincenzo Paglia ir patvirtino, kad, jei Dievas duos, ketina dalyvauti ateinančių metų rugsėjo 22-27 dienomis Filadelfijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, vyksiančiame Pasauliniame šeimų susitikime.

Šia proga Šventasis Tėvas priminė ir kitas šeimai skirtas visos Bažnyčios mastu vykstančias iniciatyvas. Visų pirma tai spalio mėnesį vykusi neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, svarsčiusi šeimų pastoracinius iššūkius evangelizacijos kontekste. Šio vyskupų Sinodo susirinkimo baigiamoji ataskaita tapo parengiamuoju dokumentu būsimajai Sinodo asamblėjai, vyksiančiai ateinančių metų spalį, kuri irgi bus skirta šeimos tematikai. Popiežius dar kartą paprašė sutuoktinius, kunigus ir parapijų bendruomenes, katalikiškus judėjimus ir asociacijas klausytis Dievo Žodžio, kuris yra šeimos namų Bažnyčios ir visos Dievo šeimos pamatas.

Šioje Bažnyčios kelionėje svarbus įvykis bus ir Filadelfijoje vyksiantis Pasaulinis šeimų susitikimas. Popiežius jau dabar dėkoja Filadelfijos arkivyskupijai už svetingumą ir už prisiimtą organizacinių darbų krūvį, šeimų iš visų žemynų ir visos Bažnyčios labui. Popiežius meldžia Dievą laiminti Filadelfijos Bažnyčią, visus kas dalyvauja pasirengimų būsimam šeimų susitikimui darbuose, o taip pat prašo melstis už jį.

Pasirengimai Filadelfijoje vyksiančiam Pasauliniam šeimų susitikimai oficialiai pradėti jau praėjusiais metai. Nuo pernai veikia šiam susitikimui skirtas interneto puslapis. Taip pat jau pernai buvo pristatytas šio renginio logotipas – Filadelfijos laisvės varpas su kryžiumi. Šio renginio globėjais pasirinkti du žinomi ir šeimai nusipelnę šventieji – Jonas Paulius II ir Joana Beretta Molla.

Pasauliniai šeimų susitikimai rengiami nuo 1994 metų, kurie Jungtinių Tautų organizacijos buvo paskelbti Tarptautiniais šeimos metais. Prie jų minėjimo prisidėjo ir Katalikų Bažnyčia. Vienas prieš du dešimtmečius minėtų Šeimos metų renginių buvo popiežiaus Jono Pauliaus II Romoje surengtas Pasaulio šeimų susitikimas. Vėliau tokie susitikimai buvo reguliariai rengiami kas treji metai. 2012 m. Milane uždarant septintąjį Pasaulinį šeimų susitikimą, jame dalyvavęs popiežius Benediktas XVI pranešė, kad aštuntasis susitikimas 2015 m. vyks Filadelfijoje. Benedikto XVI sprendimą patvirtino ir popiežius Pranciškus.

Filadelfijoje vyksiančiame susitikime ketina dalyvauti ir Lietuvos šeimų atstovai. Prieš keletą dienų Kaune vykusiame Vyskupų konferencijos posėdyje buvo nuspręsta, kad Lietuvos šeimų atstovus į 2015 m. rugsėjo 22-27 dienomis Filadelfijoje vyksiantį pasaulinį susitikimą palydės Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.