2014-12-09 17:11:34

Paskelbtas būsimo Vyskupų Sinodo parengiamasis dokumentas


Kai prieš pusantro mėnesio baigėsi Vatikane vykusi neeilinė vyskupų Sinodo asamblėja, popiežius Pranciškus pranešė, kad jos baigiamasis dokumentas – lot. Relatio Synodi – bus pagrindas pasirengimams ateinančiais metais vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai, kuri tęs diskusijas šeimos sielovados temomis.

Antradienį Vatikane buvo paskelbtas Sinodo generalinio sekretoriato parengtas būsimosios Sinodo asamblėjos parengiamasis dokumentas, lot. Lineamenta, kuris buvo išsiųstas visoms Vyskupų konferencijoms. Dokumentą sudaro spalį vykusios Sinodo asamblėjos baigiamosios ataskaitos tekstas ir jį palydintys 46 klausimai. Visų vyskupų konferencijų prašoma atidžiai išnagrinėti parengiamąjį dokumentą ir atsakymus bei savo pastabas Sinodo sekretoriatui atsiųsti iki ateinančių metų balandžio 15 d. Jų pagrindu, Vyskupų Sinodo generalinis sekretoriatas suredaguos ateinančių metų rudenį Vatikane vyksiančios asamblėjos darbo dokumentą – lot. Instrumentum laboris. Keturioliktoji eilinė generalinė Vyskupų Sinodo asamblėja vyks Vatikane 2015 m. spalio 4-25 dienomis. Jos tema: „Šeimos pašaukimas ir misija Bažnyčioje ir šiuolaikiniame pasaulyje“.

Ir spalio mėnesį vykusio Sinodo baigiamosios išvados, ir jas palydintys klausimai surūšiuoti į tris temines dalis. Pirmojoje kalbama apie šeimų gyvenimo kontekstą, apie socialinę ir kultūrinę aplinką, kurioje šeimos gyvena, apie pačios šeimos sampratą. Antrojoje dalyje kalbama apie krikščionišką šeimos sampratą, kuri remiasi Jėzaus mokymu Evangelijoje ir per visą išganymo istoriją nusidriekusia dieviškąja pedagogika. Šioje dalyje dar kartą primintas santuokos neišardomumas, paliesti su šeimos tematika susiję Bažnyčios mokymo dokumentai. Trečiojoje temų grupėje kalbama apie dabartinės šeimų gyvenimo situacijos metamus iššūkius Bažnyčios pastoracinei misijai. Čia kalbama ir apie sužadėtinių parengimą santuokos sakramentui, ir apie šeimų pastoracinį palydėjimą, ir dėmesį tiems, kurie gyvena sudarę tik civilinę santuoką ar savo ryšio niekaip neformalizavę. Šioje dalyje kalbama tai pat apie išsiskyrusius ir civilinę santuoką sudariusius katalikus, apie homoseksualius asmenis, apie demografinę krizę, apie sutuoktinį vaidmenį evangelizavimo misijoje, ypač pagalbą krizę išgyvenančioms šeimoms.

Galiausiai, šia proga taip pat prašoma visoje Bažnyčioje melstis už šeimas ir malda palydėti visą pasirengimų būsimam Sinodui procesą. Ypatinga ir labai tinkama proga melstis už šeimas gali būti šių metų Šventosios Šeimos šventė, minima gruodžio 28 d. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.