2014-12-08 13:28:20

Popiežius: „Leiskimės, kad Dievas mus padarytų dovana kitiems” (+ video)


Pirmadienį minint Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos iškilmę, popiežius Pranciškus su Šv. Petro aikštėje susirinkusiais piligrimais sukalbėjo Viešpaties Angelo maldą. Jis sakė, kad šiandienos šventę galima apibūdinti šiais žodžiais: viskas yra neatlygintina Dievo dovana, viskas yra malonė, viskas Jo meilės mums dovana. Angelas Gabrielius kreipiasi į Mariją „Malonės pilnoji” (Lk 1, 28): joje nėra erdvės nuodėmei, nes Dievas pasirinko ją Jėzaus motina ir apsaugojo nuo gimtosios nuodėmės. Marija atsiliepia į malonę ir pasiveda jai sakydama Angelui: „Tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Ji nesako: „Padarysiu, kaip tu pasakei:, Ne! tačiau „tebūna man ..“. Taip Žodis jos įsčiose tapo kūnu. Ir mes kviečiami klausytis mums kalbančio Dievo ir priimti jo valią; pagal evangelinę logiką nieko nėra veiksmingiau ir vaisingiau nei klausytis ir priimti Viešpaties Žodį!

Marijos iš Nazareto pavyzdys mums rodo, kad būti yra svarbiau nei daryti ir kad reikia leisti veikti Dievui, idant būtume iš tiesų tokie, kaip jis nori. Jis mumyse padaro daug stebuklų. Marija yra priimančioji, tačiau ne pasyvi. Fiziniame lygmenyje ji priima Šventosios Dvasios galią, tačiau vėliau dovanoja Kūną ir kraują Dievo Sūnui, augančiam joje, ir taip dvasiniame lygmenyje priima malonę bei atsiliepia į ją su tikėjimu. Todėl šv. Augustinas patvirtina, kad Mergelė „pradėjo savo širdyje, o paskui ir įsčiose“. Iš pradžių ji pradėjo tikėjimą, paskui – Viešpatį. Šis malonės priėmimo slėpinys, kuriam išsipildyti Marijoje unikalios išimties dėka nebuvo nuodėmės kliūties, yra galimybė visiems, sakė popiežius. Elzbieta pasveikino Mariją kaip „palaimintą tarp moterų“ (Lk 1, 42), taip ir mes amžinai „palaiminti“, tai yra mylimi, ir todėl „išsirinkti prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje“ (Ef 1, 4), pridūrė popiežius. Pasak jo, Marija buvo apsaugota, o mes - išganyti Krikšto ir tikėjimo dėka, tačiau visi – tiek ji, tiek mes – per Kristų, „jo malonės kilnumo šlovei“ (Ef 1, 6).

Meilės, gailestingumo, dieviškos malonės akivaizdoje, kuri išlieta mūsų širdyse, mūsų prašoma vienintelio dalyko: dalintis neatlygintinai. Niekas negalime nusipirkti išganymo! Išganymą Viešpats dovanoja mums veltui, jį dovanoja Dievas, kuris ateina ir gyvena mumyse. Kaip dovanai gavome, taip esame kviečiami dovanai ir duoti (plg. Mt 10, 8). Sekdami Marija, kuri priėmusi angelo paskelbtą žinią, iškeliavo pasidalinti vaisingumo dovana pas giminaitę Elzbietą. Nes jei viskas padovanota, turi būti dovanojama toliau. Kokiu būdu? Leidžiantis, kad Šventosios Dvasios galia mes taptume dovana kitiems, kad paverstų mus svetingumo, susitaikymo ir atleidimo įrankiais. Dvasia yra dovana mums ir mes, jos galia, turime būti dovana kitiems. Jei leisimės Viešpaties perkeičiami, negalėsime pasilikti sau šviesos, kuri sklinda nuo Jo veido, tačiau leisime sklisti jai toliau, kad ji nušviestų ir kitus.

Popiežius paragino mokytis iš Marijos, kuri, kaip sakė Dantė „Dieviškojoje Komedijoje“, nuolat buvo nukreipusi žvilgsnį į Sūnų ir jos veidas tapo „veidu, kuris labiausiai panašėja į Kristų“ .

Po Viešpaties Angelo maldos popiežius pasveikino visus piligrimus, ypač šeimas ir parapijų grupes. Paminėjęs, kad per šią šventę Italijos organizacija „Katalikų veikimas“ išgyvena susijungimo momentą, popiežius prašė Mergelės Marijos laiminti šios organizacijos veiklą, kad ji vis labiau taptų šventumo ir dosnios tarnystės Bažnyčiai ir pasauliui mokykla.

Popiežius paminėjo, kad pirmadienio popietė skirta pasveikinti Dievo Motiną Didžiojoje Marijos bazilikoje ir vėliau Ispanijos aikštėje tradiciškai pagerbti ir pasimelsti prie Nekaltai Pradėtosios Mergelės statulos. Visa popietė skirta Dievo Motinai. Šventasis Tėvas pakvietė dvasiškai vienytis su juo šioje piligrimystėje, kuri išreiškia vaikų atsidavimą savo Dangiškajai Motinai. Galiausiai popiežius visiems palinkėjo gražios šventės ir Advento kelionės, lydint Mergelei Marijai. „Nepamirškite: išganymas ir dovanojimas veltui. Gavome šią dovaną veltui, šią Dievo malonę ir turime ją duoti; gavome dovaną, turime ją perdovanoti kitiems. Nepamirškite šito!“, kalbėjo popiežius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.