2014-12-08 17:20:09

Pasaulinė maldos grandinė kontempliatyviuose vienuolynuose


Pasakykite, kad malda nėra laikos praradimas, kad garbinimas nėra laiko praradimas, kad Dievo šlovinimas nėra laiko praradimas. Jei mes, pašvęstieji, kasdien nesustojame prieš Dievą maldos veltume, vynas taps actu, - yra pasakęs popiežius Pranciškus, kreipdamasis į vienuolius.

Švenčiant metus, skirtus pašvęstajam, vienuoliniam gyvenimui, gruodžio 8 dieną įvairiuose pasaulio vienuolynuose pradėta pasaulinė maldos grandinė. Kaip viename interviu yra pasakojęs Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius arkivyskupas Jose Rodriguez Carballo, per Pašvęstojo gyvenimo metus, kurie buvo inauguruoti šio lapkričio 29-30 dienomis ir kurie bus užbaigti 2016 metų sausio 30-vasario 2 dienomis, vyks daug susitikimų: vienuolynuose, vyskupijose ir Romoje. Į kai kuriuos iš šių susitikimų yra pakviesti vienuolijų nariai, o į kitus visi tikintieji, jauni ir seni, kad visa Dievo tauta pažintų vienuolinio gyvenimo turtingumą Bažnyčioje.

Tačiau, kaip gerai žinoma, vienuolijos yra labai įvairios. Įprasta skirstyti į apaštalines ir kontempliatyvias vienuolijas. Apaštalinių bendruomenių nariai darbuojasi tarp tikinčiųjų ar misijose, o kontempliatyviųjų gyvena tylų maldos gyvenimą. Ne kartą buvo perspėta, kad šis skirstymas yra sąlyginis: viena vertus, be maldos apaštalinė veikla rizikuoja išsisemti arba prarasti savo krikščioniškos meilės prasmę, tapti vien filantropine ar socialine veikla. Antra vertus, kontempliatyvi malda, kaip tiki Bažnyčia, nėra kažkas, kas lieka vien besimeldžiančiajame, bet yra veiksminga, keičianti asmenis ir pasaulį.

Tad pasaulinė maldos grandinė yra deramas būdas kontempliatyviems vienuoliams dalyvauti pašvęstajam gyvenimui skirtiems metams. Maldos grandinę, koordinuojant Pašvęstojo gyvenimo kongregacijai, pradėjo benediktinų Mount Angel abatija Jungtinėse Amerikos Valstijose, Cistersų ordino Dangun Ėmimo vienuolynas Eritrėjoje, kamaldulių ordino Shantivanam ašramas Indijoje, klarisių šv. Klaros vienuolynas vienuolynas Asyžiuje, kontempliatyviųjų dominikonių šv. Kotrynos (s. Catalina) vienuolynas Peru ir Įsikūnijimo vienuolynas, kuriame gyvena basosios karmelitės, Ispanijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.