2014-12-09 18:59:22

Vokietija: Advento maldos iniciatyva už Asia Bibi


„Missio-Achen“, Popiežiškųjų misijų draugijų skyrius Vokietijoje pradėjo Advento ir Kalėdų laiko maldos ir solidarumo kampaniją už Asia Bibi, pakistanietę krikščionę, penkių vaikų motiną, kuri buvo neteisingai apkaltinta piktžodžiavimu ir nuteista mirties bausme. Ta proga Vokietijos katalikų vardu „Missio-Achen“ Vokietijos federalinės vyriausybės Žmogaus teisių komisarui Christoph Strässer įteikė peticiją, kurią pasirašė 18 425 žmonių. Parašai surinkti vos per tris mėnesius. Peticijoje prašoma vyriausybės Berlyne „imtis bet kokių įmanomų diplomatinių priemonių, kad būtų išlaisvinta Asia Bibi ir jai leista gyventi su savo šeima saugioje ir ramioje vietoje“.

Pakistanietė Asia Bibi buvo suimta 2009 m. birželio 19 d., o 2010 m. nuteista mirti. Apeliacinis teismas patvirtino mirties bausmę, tačiau neseniai Pakistano Aukščiausiajam teismui buvo įteikta nauja apeliacija. Pakistane galiojanti piktžodžiavimo norma dažnai tampa religinės diskriminacijos įrankiu, kuriuo pasinaudojama prieš religinių mažumų bendruomenių, ypač krikščionių, narius. „Missio“ ragina, kad norma būtų panaikinta, bei šia intencija pradeda maldos iniciatyvą, kuri truks visą Advento laikotarpį bei Kalėdų metu. Iniciatyvos sklaidai ketinama pasitelkti socialines medijas – tinklus „Facebook“, „Twitter“ ir „Google plus“. Tikintieji raginami melstis už Asia Bibi ir jos šeimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.