2014-12-06 17:44:01

Pranciškaus užuojauta po Belgijos karalienės Fabiolos, „tikėjimo damos“, mirties


Kaip pranešė Belgijos karališkoji šeima, karalius Filipas ir karalienė Matilda, penktadienio vakare mirė senoji Belgijos karalienė Fabiola. Ji buvo sutuoktinė karaliaus Baudouino, kuris karaliavo 1960 – 1993 metų laikotarpiu ir buvo labai mylimas savo šalyje. Kadangi pora nesusilaukė vaikų, sostas atiteko karaliaus broliui, o 2013-aisiais metais jo sūnui Filipui. Jei karalius Baudouinas mirė anksti, vos 62 metų, karalienė Fabiola sulaukė 86 metų amžiaus.

Karalius Baudouinas ir karalienė Fabiola, ispanų kilmingos šeimos atžala, buvo iš tiesų labai krikščioniška, labai katalikiška pora, niekad neslėpę savo nuoširdaus tikėjimo. Egzistuoja įvairių pasakojimų apie tai, kaip jie susitiko, bet pasak plačiausiai paplitusio, jie buvo supažindinti tarpininkaujant kardinolui Suenens ir šio bendradarbei vienuolei Veronikai. Fabiola buvo pakviesta apsilankyti Briuselyje, o po to įvyko susitikimas Lurde. Būtent čia Fabiola, po pradinių abejonių, davė savo pažadą ištekėti. Šie susitikimai buvo ir maldos susitikimai: karalius ir būsimoji karalienė kartu meldėsi.

Pora kartu ir atskirai palaikė daug draugiškų ryšių su žinomais katalikų pasaulio žmonėmis, su įvairiais katalikų judėjimais, nors ir netapo jų nariais, kad išlaikytų kareliškajai šeimai deramą nešališkumą. Kasdienės Mišios buvo karališkosios poros gyvenimo dalis. Kai karalius Baudouinas mirė 1993 metais, karalienė laidotuvių dieną pasirodė visiškai baltais rūbais, simbolizuojančiais krikščioniškąją viltį dėl jos sutuoktinio likimo.

O dabar ir pati „tikėjimo dama iškeliavo“, rašoma Belgijos katalikų vyskupų konferencijos interneto portale. Užuojautos telegramą, adresuotą Belgijos karaliui Filipui, parašė popiežius Pranciškus.

Su liūdesiu sužinojęs apie jos didenybės karalienės Fabiolos mirtį, noriu jums ir visai karališkajai šeimai, vyriausybei ir Belgijos žmonėms, išreikšti savo užuojautą. Aš karštai meldžiu Viešpatį, kad jis priimtų savo ištikimą tarnaitę savojoje šviesos ir taikos Karalystėje, ir visiems, paliestiems jos mirties, suteiktų vilties paguodą, rašo Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.