2014-12-04 15:46:25

Tarptautinė savanorystės diena. Popiežiaus susitikimas su savanoriais (+video)


Gruodžio 5-ąją minima Tarptautinė savanorių diena. Jungtinių Tautų organizacija 1985 m. paragino kasmet minėti Tarptautinę savanorių dieną už ekonominę ir socialinę plėtrą. Šiemetinės Savanorių dienos išvakarėse, ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė du tūkstančius italų savanorių, priklausančių įvairioms organizacijoms, kurias vienija Krikščioniškoji tarptautinė savanorių federacija, šiemet mininti 40 metų sukaktį nuo jos įkūrimo. Šiai federacijai priklausantys savanoriai keliauja į misijas užsienyje, ypač į tas šalis ir regionus, kur reikia skubiai padėti nuo karų ir stichinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms. Daug dėmesio šį federacija skiria migrantams.

Visos vargšams tarnaujančios nevyriausybinės organizacijos privalo labai dėmesingai skaityti laiko ženklus, - sakė Pranciškus, ketvirtadienį susitikęs su savanorių organizacijų nariais. Reikia laiku pastebėti iškylančius sunkumus, veikti bendruomeniškai, drąsiai smerkti nelygybę, žmogaus teisių pažeidimus, su žmonėmis ir su gamta nesiskaitančias ekonomines sistemas. Popiežius paminėjo ir savanorių taikdarišką misiją, pagalbą smurtą ir karų siaubą išgyvenusiems žmonėms, ypač persekiojamiems dėl tikėjimo ir priverstiems bėgti iš savo gimtųjų kraštų. Galvoju apie migrantus ir pabėgėlius, kurie ieško geresnių gyvenimo sąlygų ir bėga nuo įvairių pavojų, - kalbėjo popiežius. Reikia juos svetingai priimti, naujais būdais kurti skirtingų kultūrų žmonių harmoningą sambūvį. Tam reikalingas institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bažnytinių bendruomenių bendradarbiavimas. Migracijos pokyčiai reikalauja skubių atsakymų, nes kitaip migrantams gresia vergavimas jokių skrupulų neturintiems nusikaltėliams, kurie verčiasi prekyba žmonėmis, o neretai ir mirtis jūroje. Popiežius pabrėžė, kad būtina ir veiksminga tarptautinė politika, kuri adekvačiai ir laiku reaguotų į migracijos sukeliamas problemas.

Galiausiai popiežius iškėlė ir savanorystės kaip krikščioniško liudijimo aspektą. Mes esame pašaukti sekti Kristaus, Gerojo Samariečio pavyzdžiu. Matydamas kenčiančius žmones, Kristaus mokinys nuo jų nenusigręžia, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.