2014-12-02 12:20:16

Kardinál Turkson hovoril v Bratislave o hodnotách v podnikaní


Slovensko 1. decembra - Predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson vystúpil dnes v Bratislave na medzinárodnej konferencii „Hodnoty v podnikaní a v spoločnosti“, organizovanej Sociálnou akadémiou a Spoločenstvom Venite. Na podujatí s 250 účastníkmi, pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a s podporou Nadácie Konrada Adenauera, účastníkov privítal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Okrem vystúpenia kardinála Turksona na tému „Hodnoty v podnikaní a hodnoty v spoločnosti“ bola v programe panelová diskusia, do ktorej sa zapojilo šesť osobností: prezident medzinárodného združenia kresťanských podnikateľov Uniapac Jose Maria Simone, šéfmanažér firmy Elecmetal Group Rolando Medeiros, spoluzakladateľ softvérovej firmy Anasoft Michal Hrabovec, zakladateľ firmy MTS Krivá Juraj Habovštiak, riaditeľ spoločnosti Rheinmetall MAN Wien Wolfgang Schirmer a poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, členka Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, do ktorého pôsobnosti spadá aj malé a stredné podnikanie. Ghanský kardinál na tému etiky podnikania a kresťanského povolania podnikateľa prednášal aj v predchádzajúci deň v Budapešti.

Na konferencii bolo predstavené aj slovenské vydanie dokumentu Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj „Povolanie podnikateľa“ s podnadpisom „Reflexia“. Tridsaťstránkový dokument, rozdelený do 87 bodov, sa v mnohom inšpiruje sociálnou encyklikou pápeža Benedikta XVI. Caritas in veritate. Slovenské vydanie je sprevádzané fotografiami a doplnené prílohou nazvanou „Otázka pre podnikateľa“, napr.: „Podporujem všestranný rozvoj osôb na mojich pracoviskách?“ V jeho úvode nachádzame nasledovné myšlienky:

„Keď podniky a trhová ekonomika riadne fungujú a usilujú sa slúžiť spoločnému dobru, významne prispievajú k materiálnemu a dokonca aj duchovnému blahu spoločnosti. Nedávne skúsenosti ukazujú, aké škody spôsobuje zlyhanie podnikov a trhov. Transformácia, ktorej sme sa v našej dobe stali svedkami – globalizácia, komunikačné technológie a financializácia –, je prínosom, ale sprevádzajú ju problémy: nerovnosť, ekonomické otrasy, preťažovanie ľudí informáciami, finančná nestabilita a mnohé ďalšie tlaky, ktoré odvádzajú od služby pre spoločné dobro.

Podnikatelia, ktorí sa riadia etickými sociálnymi princípmi, ktoré sa v praxi prejavujú prostredníctvom cností – u kresťanov prostredníctvom evanjelia –, môžu byť úspešní a prispievať k spoločnému dobru. Prekážky v službe spoločnému dobru prichádzajú v mnohých podobách – nedostatočné dodržiavanie zákonov, korupcia, sklon k chamtivosti, zlé spravovanie zverených zdrojov –, ale najzávažnejšie pre podnikateľa na osobnej úrovni je, keď žije „rozdeleným“ životom. Tento rozpor medzi vierou a bežnou podnikateľskou praxou môže viesť k nerovnováhe a nesprávnej oddanosti svetskému úspechu.

Alternatívna cesta – na viere založené „podnikanie ako služba“ – ponúka podnikateľom širšiu perspektívu a pomáha vnášať rovnováhu medzi požiadavky sveta podnikania a etické sociálne princípy, u kresťanov osvietené evanjeliom. Tu sa uplatňujú tri štádiá: vidieť, posúdiť a konať, aj keď je jasné, že tieto tri aspekty sú vzájomne hlboko prepojené.“ -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.