2014-11-30 11:52:56

Videoposolstvo pápeža Františka k vigílii otvorenia Roka zasväteného života


V sobotu 29. novembra, v predvečer slávnostného otvorenia Roka zasväteného života sa v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore konala modlitbová vigília s videoposolstvom Svätého Otca, ktoré adresoval všetkým zasväteným na celom svete.

Hoci ďaleko fyzicky, z dôvodu mojej služby univerzálnej Cirkvi, cítim sa byť úzko spojený so všetkými zasvätenými na začiatku tohto roku – takto pápež začína svoj príhovor a pokračuje: „Pri tejto príležitosti mojimi prvými slovami sú slová vďačnosti Pánovi za vzácny dar života zasväteného Cirkvi a svetu.“ Pápež František opakuje výzvu «Prebuďte svet!» a na otázku „Ako?“ odpovedá: „Dajte Krista do centra vašej existencie. Nech je základnou normou vášho života «nasledovanie Krista podľa evanjelia» (Perfectae caritatis, 2).

„Nechajte sa ním očariť, osvojte si jeho citlivosť a jeho spôsob života (porov. tamtiež, 18), dovoľte, aby sa vás dotkol svojou rukou, aby vás viedol svojím hlasom, podopieral svojou milosťou (porov. 40).(...)A s Kristom začínajte vždy od evanjelia! Prijmite ho ako spôsob života a vneste ho do denných činností poznačených jednoduchosťou a dôslednosťou, prekonávajúc tak pokušenie premeniť ho na ideológiu. Evanjelium zachová mladým‘ váš život a poslanie, a urobí ho aktuálnym a atraktívnym. Nech je evanjelium pevnou pôdou pre vaše odvážne napredovanie. Vám, povolaným byť «živou exegézou» evanjelia, nech je ono, drahí zasvätení, základom a konečným odkazom vášho života a poslania.“

Svätý Otec povzbudzuje Bohu zasvätené osoby, aby vychádzali zo svojho hniezda na periférie, k čomu ich bude pobádať ich osobné stretnutie s Kristom, ktorému nemajú brániť. Periférie čakajú na svetlo evanjelia (porov. Evangelii gaudium, 20).

„Drahí bratia a sestry, pred vami sú mnohé výzvy, a sú na to, aby sa zdolávali. «Buďme realisti, avšak bez toho, aby sme stratili radosť, odvahu a odhodlanosť plnú nádeje! Nenechajme si ukradnúť misionársku silu!» (porov. tamtiež, 109).

Mária, žena ponorená v rozjímaní o tajomstve Boha vo svete a v dejinách, žena usilovne a pohotovo pomáhajúca druhým (Lk 1,39), a preto vzor každého učeníka-misionára, nech nás sprevádza v tomto Roku zasväteného života, ktorý kladieme pod jej materinský pohľad.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.