2014-11-30 17:57:21

Cirkev vstúpila do Roka zasväteného života


Vatikán 30. novembra 2014 – „Vaše žiarivé svedectvo života bude ako lampa postavená na svietnik, aby dávala svetlo a teplo celému Božiemu ľudu.“ Toto sú slová pápeža Františka z krátkeho posolstva, ktoré adresoval zasväteným k dnešnému otvoreniu Roka zasväteného života, ktorý potrvá do sviatku Obetovania Pána 2. februára 2016. Posolstvo Svätého Otca bolo prečítané pred začiatkom svätej omše, ktorej pri tejto príležitosti v Bazilike sv. Petra dnes o 10.00 hod. predsedal kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Slová Svätého Otca boli prijaté s radosťou a prejavmi pohnutia zo strany prítomných rehoľníkov a rehoľníčok.

Hneď v úvode Svätý Otec vyjadruje túžbu, že by veľmi rád bol prítomný medzi zasvätenými, ktorí sa v tento deň zhromaždili vo Vatikáne, ale „Božia vôľa rozhodla inak“. Pripomína tiež zámer, ktorý sledoval pri vyhlásení tohto roka:

„Vyhlásením tohto Roka zasväteného života 50 rokov po promulgácii koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove náboženského života som chcel v prvom rade opäť predstaviť celej Cirkvi krásu a vzácnosť tejto zvláštnej formy nasledovania Krista, reprezentovanej všetkými vami, ktorí ste sa rozhodli zanechať všetko pre napodobňovanie Krista zbližša prostredníctvom profesie evanjeliových rád.“

Rôzne iniciatívy, ktoré sa budú konať v najbližších mesiacoch v Ríme, ako aj v rôznych častiach sveta, budú pre zasvätených podľa Svätého Otca aj výzvou:

„Vaše žiarivé svedectvo života bude ako lampa postavená na svietniku, aby dávalo svetlo a teplo celému Božiemu ľudu. Obnovujem teba aj vám tu prítomným naliehavé pozvanie, s ktorým som sa pred rokom obrátil na generálnych predstavených: Prebuďte svet! Ožiarte ho vašim prorockým svedectvom, ktoré ide proti prúdu.“

Pápež František ďalej v troch bodoch dáva návod k realizovaniu tejto výzvy, a to nielen v tomto mimoriadnom roku, ale vždy:

Buďte radostní. Ukážte všetkým, že nasledovanie Krista a život podľa evanjelia napĺňa vaše srdce šťastím. Nakazte touto radosťou tých, čo sú vo vašej blízkosti, a tak sa mnohí budú pýtať na dôvod a pocítia túžbu zdieľať s vami krásne a nadchýnajúce dobrodružstvo evanjelia.

Buďte odvážni. Kto sa cíti milovaný Pánom, vie v neho vložiť plnú dôveru. Tak urobili vaši zakladatelia a zakladateľky otvárajúc nové cesty služby pre Božie kráľovstvo. V moci Ducha Svätého, ktorý vás sprevádza, choďte ulicami sveta a ukazujte inovujúcu silu evanjelia, ktorá uvedená do života aj dnes robí divy a môže dať odpovede na všetky otázky človeka.

Buďte mužmi a ženami spoločenstva, pevne zakorenenými v osobnom spoločenstve s Bohom, ktoré ste si vybrali akoPorro unum“ [to jediné najdôležitejšie] vašej existencie. Buďte neúnavnými budovateľmi bratstva, žijúc predovšetkým medzi vami evanjeliový zákon vzájomnej lásky, a potom so všetkými, najmä s tých najchudobnejšími. Dokážte, že univerzálne bratstvo nie je utópia, ale Ježišov sen pre celé ľudstvo.“

Kardinál Braz de Aviz sa počas dnešného dopoludňajšieho eucharistického slávenia Prvej adventnej nedele – v duchovnom zjednotení s pápežom v Turecku – modlil za ovocie bratského stretnutia s patriarchom Bartolomejom a za prehĺbenie medzináboženského dialógu s bratmi a sestrami moslimami.

„Začnime tento Rok zasväteného života v znamení kresťanskej nádeje, pretože Pán je verný a svojím milosrdenstvom transformuje našu nevernosť. Kto dúfa v neho, nebude sklamaný“ – povedal kardinál Braz de Aviz v homílii.

Čím viac sa necháme formovať Otcom ako hlina v jeho rukách, teda čím viac sa odovzdáme do rúk Otca, ktorý nás miluje, tým viac budeme kráčať s istotou a bdelí v ústrety stretnutiu s ním, keď príde. Tento postoj môže dať veľkú hĺbku roku, ktorý dnes začíname.“

Citujúc slová sv. Jána Pavla II. kardinál pripomenul aj „veľkú výzvu“ tohto tisícročia: Urobiť Cirkev domovom a školou spoločenstva. V homílii v piatich bodoch rozvinul odkaz Apoštolského listu „Svedkovia radosti“, ktorý vydal pápež František k Roku zasväteného života. V závere povedal: „Považujme za náš konkrétny program, naznačený pápežom Františkom, zameranie našej cesty počas Roka zasväteného života na tri centrálne skutočnosti: evanjelium, proroctvo, nádej. Jedným Zdravas Mária poprosme teraz Pannu Máriu, aby sme ho začali uskutočňovať od tejto chvíle.“

Publikovanie oficiálneho prekladu Apoštolského listu pápeža Františka „Svedkovia radosti“ Konferenciou biskupov Slovenska sa očakáva v najbližších dňoch. -jk-All the contents on this site are copyrighted ©.