2014-11-29 17:46:38

Ekumeninė malda Šv. Jurgio bažnyčioje. Popiežius: „Kokia malonė būti broliais, kuriuos sieja Prisikėlusio Viešpaties viltis“ (+video)


Šeštadienio vakare popiežius Pranciškus dalyvavo ekumeniniuose mišparuose su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi jo katedroje – Stambulo Šv. Jurgio bažnyčioje. Popiežius kreipėsi į patriarchą, „brangiausią brolį“, sakydamas: „Šį vakarą mano siela pilna dėkingumo Dievui, kuris man leidžia baigiantis intensyviai apaštalinio vizito dienai būti čia ir melstis kartu su Jūsų Šventenybe bei šia seseriška Bažnyčia. Tuo pat metu mano siela laukia dienos, kurią liturgiškai pradėjome: apaštalo Šv. Andriejaus, šios Bažnyčios globėjo, šventės“.

Taip, gerbiamas ir brangus Broli Baltramiejau, išreikšdamas nuoširdų „dėkui“ už Jūsų brolišką priėmimą, jaučiu, kad mūsų džiaugsmas didesnis, nes jo šaltinis yra iš aukščiau, ne mumyse, ne mūsų įsipareigojime ar pastangose, kurios būtinos, tačiau mūsų bendrame pasitikėjime Dievo ištikimybe, kuris suteikia pagrindą savo šventyklos – Bažnyčios – atstatymui (plg. Zch 8, 9). „Štai taikos sėja“ (plg. Zch 8, 12), tai džiaugsmo sėja. Šios taikos ir šio džiaugsmo pasaulis negali suteikti, tačiau Viešpats Jėzus jį pažadėjo savo mokiniams, jį suteikė Prisikėlęs Šv. Dvasios galia.

Andriejus ir Petras girdėjo šį pažadą, gavo šią dovaną. Jie buvo kraujo broliai, tačiau susitikimas su Kristumi juos perkeitė į tikėjimo ir gailestingosios meilės brolius. Ir šį džiaugsmingą vakarą, maldos vigilijoje noriu pabrėžti tai, kad jie tapo vilties broliais. Kokia malonė – būti broliais, kuriuos sieja Prisikėlusio Viešpaties viltis! Kokia malonė – ir kokia atsakomybė – kartu eiti su šia viltimi, užtariant šventiesiems broliams apaštalams Andriejui ir Petrui! Ir žinoti, kad ši bendra viltis nenuvilia, nes ji remiasi ne mumis ir mūsų skurdžiomis pastangomis, tačiau Dievo ištikimybe“, - kalbėjo Šventasis Tėvas. Galiausiai jis išreiškė patriarchui Baltramiejui, susirinkusiems, visai Konstantinopolio Bažnyčiai savo nuoširdų ir brolišką sveikinimą švento globėjo šventės proga, ir paprašė patriarcho palaiminti jį bei Romos Bažnyčią.

Savo ruožtu ekumeninis patriarchas Baltramiejus kreipėsi į popiežių Pranciškų, pabrėždamas, kad su džiaugsmu priima popiežių ir jo palydą, atvykusius iš senosios Romos į naująją Romą, šiuo vizitu simboliškai tiesiantį tiltą tarp Vakarų ir Rytų.

„Šis vizitas tęsia analogiškus popiežiaus pirmtakų – Pauliaus VI, Jono Pauliaus II, Benedikto XVI – apsilankymus, taip liudydamas popiežiaus ir Švenčiausios Romos Bažnyčios troškimą toliau broliškai keliauti su ortodoksų Bažnyčia, „siekiant atkurti pilną komuniją tarp mūsų Bažnyčių“. Patriarchas paminėjo, kad ši šventa vieta, kurioje ištisus šimtmečius ekumeniniai patriarchai šventė ir švenčia Dieviškosios Eucharistijos slėpinį, tai įpėdinis kitų šio miesto kulto vietų, kurias išryškino Bažnyčios tėvai. Tarp jų – Grigalius Teologas, Jonas Auksaburnis, kurių relikvijos ilsisi šioje šventovėje. Taip pat ir Šv. Bazilijus Didysis, kankinė Šv. Eufemija, kurių relikvijas grąžino Romos Bažnyčia. „Šiemet minint šio įvykio dešimtmetį, dėkojame Jūsų Bažnyčiai už šį brolišką gestą. Šie šventi tėvai, kurių mokymu pirmąjį tūkstantmetį rėmėsi mūsų bendras tikėjimas, tebūna užtarėjais pas Viešpatį, kad atrastume pilną komuniją tarp mūsų Bažnyčių, taip išpildydami jo valią sunkiais žmonijai ir pasauliui laikais“. Patriarchas Baltramiejus išreiškė džiaugsmą ir padėką už šį oficialų ir brolišką vizitą visos Konstantinopolio Bažnyčios vardu, palinkėdamas, kad Viešpats laimintų šį vizitą, toliau stiprinantį „mūsų broliškus ryšius, Jo Šventojo vardo garbei“.

„Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną!“ (2 Kor 9, 15), - apaštalo Pauliaus žodžiais padėkojo patriarchas Baltramiejus, palinkėdamas mylimam broliui Viešpatyje, popiežiui Pranciškui, geros viešnagės.

Ekumeninė malda baigėsi popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Baltramiejaus kartu sukalbėta „Tėve mūsų malda bei abiejų kartu suteiktu apaštališkuoju palaiminimu“. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.