2014-11-27 16:37:50

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Neišsigąsti blogio, gyventi su viltimi (+video)


Ketvirtadienio Mišių skaitiniuose buvo kalbama apie dviejų miestų – Babilono ir Jeruzalės – žlugimą. Babilonas, Babelė yra nuodėmės simbolis. Šis miestas dėjosi esąs pasaulio centras ir sužlugo dėl savo sugedimo. Kai kaupiasi nuodėmes, palaipsniui prarandamas sugebėjimas kaip nors reaguoti ir prasideda puvimas. Taip atsitinka ir su sugedusiais žmonėmis, neturinčiais jėgų pakeisti gyvenimą, - sakė Pranciškus ketvirtadienio homilijoje komentuodamas Mišių skaitinius. “Sugedimas suteikia tam tikrą pasitenkinimą, suteikia galią ir pasitenkinimą savimi, tačiau nepalieka vietos atsivertimui, Viešpačiui. Babelė buvo sugedęs miestas. Žodis „sugedimas“ ir mums daug ką sako: jis reiškia ne tik ekonominę korupciją, bet pirmiausia nuodėmę, pagonybę ir supasaulėjimą. Pats bjauriausiais sugedimas yra supasaulėjimas“, - sakė popiežius. Sugedęs Babilono miestas yra kiekvienos sugedusios visuomenės simbolis. Kai nutolstama nuo Dievo ir artimo meilės, prasideda gedimas, puvimas.

Skirtingai negu Babilonas, Jeruzalė žlugo dėl kitos priežasties – dėl abejingumo ją aplankiusiam Viešpačiui. Ji neatpažino pas ją atėjusio Sužadėtinio ir jį pravirkdė. „Babilonas žlugo dėl sugedimo. Jeruzalė žlugo dėl abejingumo. Dėl to, kad nepriėmė jos išvaduoti atėjusio Viešpaties. Ji nemanė, kad jai reikia išganymo. Turėjo pranašus, turėjo Mozę ir manė, kad to pakanka. Ji neįsileido išganymo, užtrenkė duris Viešpačiui. Viešpats beldžiasi į duris, bet nieks neįsileidžia, nieks nenori jo klausyti, nieks nenori būti išgelbėtas. Ir šitaip miestas žlunga“.

Šiedu pavyzdžiai, pasak Pranciškaus, ragina pagalvoti apie mūsų gyvenimą: ar ir mes nesame panašūs į sugedusią Babelę arba nerūpestingą ir abejingą Jeruzalę. Vis dėlto šių dviejų miestų žlugimu viskas nesibaigia. Jėzus ragina atsitiesti ir pakelti galvas, nes mūsų laukia išvadavimas. „Kai galvojame apie pabaigą, visų nuodėmių, visos mūsų istorijos galą, turime galvoti ir apie puotą, į kurią esame pakviesti. Dėl to ir esame kviečiami pakelti galvas. Jokių nusivylimų! Gyvenkime viltimi! Tai tiesa, kad aplink tiek daug kenčiančių žmonių ir tautų, daug karų, neapykantos, pavydo, supasaulėjimo ir sugedimo. Tačiau visa tai išnyks. Mes prašykime Viešpatį malonės gerai pasiruošti mums skirtam pokyliui, laukti jo visada su pakelta galva“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.