2014-11-27 17:26:55

Popiežius Pranciškus: Reikia ne reliatyvistinės sielovados, bet Evangelijos skelbimo (+video)


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su 25 kardinolais ir vyskupais, vadovaujančiais vyskupijoms, kurių centrai yra didmiesčiuose. Šie vietinių Bažnyčių ganytojai iš penkių kontinentų antradienį buvo susitikę Barselonoje ir garsiojoje Antonio Gaudi suprojektuotoje Šventosios Šeimos bažnyčioje aukotomis Mišiomis užbaigė didmiesčių sielovados kongresą, kurio pirmoji dalis buvo surengta jau šių metų gegužės mėnesį. Popiežius Pranciškus, dar neseniai buvęs Buenos Airių ganytojas, sielovados dideliame mieste specifiką gerai išmano ir ši tematika jam labai svarbi.

Miesto sielovadoje būtina nauja mąstysena,- kalbėjo Pranciškus. Reikia ne sėdėti ir laukti, kad žmonės pas mus ateitų, bet patiems eiti jų ieškoti. Reikia išeiti į miestą, ieškoti Dievo, gyvenančio su miesto varguomene. Reikia būti kartu su žmonėmis, keliauti kartu su jais. Turime matyti vargšus, girdėti neteisybę kenčiančių žmonių šauksmą. Reikia vengti klerikalizmo. Mūsų bažnyčios turi būti atidarytos. Parapijų darbo laikas turi būti priderintas prie dirbančių žmonių poreikių.

Jau nebegyvename krikščioniškame pasaulyje, - pasakė Pranciškus. Tai praeitis. Šiandien jau nesame vieninteliai kultūros kūrėjai. Nesame nei pirmi, nei labiausiai klausomi. Tad privalome pakeisti mąstyseną sielovadoje. Neturime kurti kažkokios reliatyvistinės sielovados, kuri nenorėdama būti pašalinta iš kultūros kūrėjų „virtuvės“, praranda Evangelijos akiratį ir palieka vienišą nuo Dievo nusigręžusį žmogų. Turime drąsiai imtis evangelizuojančios sielovados, nes mieste gyvenantiems žmonėms reikia Gerosios Naujienos, reikia Jėzaus ir jo Evangelijos. Mes patys kartais gėdijamės ją skelbti. Turime nesigėdydami ir nedvejodami kalbėti apie Jėzų Kristų. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.