2014-11-27 17:25:41

Popiežiaus kelionė į Turkiją: meilės ir tiesos piligrimystė


Popiežius Pranciškus penktadienį vyksta į Turkiją trijų savo pirmtakų pramintu keliu: atvykęs sutiks valstybės atstovus Ankaroje, šeštadienį aplankys katalikų bendruomenę Stambule, su kuria švęs Eucharistiją Šv. Dvasios katedroje, sekmadienį patriarcho Baltramiejaus asmenyje pasveikins ortodoksus jų globėjo Šv. Andriejaus šventės proga. Trys dienos intensyvių susitikimų su nekrikščioniškų religijų atstovais, su krikščioniškų konfesijų vadovais, su katalikais lotynais, armėnais, sirais ir chaldėjais, su skirtingų religijų ir tautybių jaunimu, su turkais, taip pat su prisiglaudusiais irakiečiais ir sirais, pabėgusiais nuo karo Sirijoje ir ISIS džihadistų smurto.

Turkijos sąsajos su krikščionybę gilios, siekia Apaštališkus laikus, pirmykštę krikščionių bendruomenę, tačiau mena didžiuosius sukrėtimus, pavertusius amžiais pirmavusią krikščionių ortodoksų kultūros visuomenę mažuma musulmonų daugumos bendruomenėje. Turkijos Romos katalikai arba katalikai lotynai, nuo seniausių laikų sudarė ir dabar sudaro pastarosios krikščionių mažumos vos pastebimą saujelę: katalikų Turkijoje priskaičiuojama tik apie 50 000, t.y. mažiau nei viena dešimtoji procento 75 milijonų Turkijos gyventojų, kurių virš 99 procentai yra musulmonai.

Turkijos valstybės santykiai su katalikų Bažnyčia niekuomet nebuvo lengvi. Ir nors yra jaučiamas augantis valstybės atsivėrimas, gana plačiai pripažįstant religijos laisvę, tačiau bendruomenėms ir toliau netaikomas juridinis pripažinimas kliudo parapijų ir vienuolinių bendruomenių pastoracinei veiklai. Naujas santykių su Bažnyčia puslapis atsivertė nelauktai 1958 metais, kai Romoje išrinktą naują Visuotinės Bažnyčios ganytoją Turkijos valdžios atstovas pavadino pirmuoju turku popiežiumi istorijoje. Iš tiesų, dabar jau šv. Jonas XXIII daug metų darbavosi Turkijoje. Apaštališkoji delegatūra Stambule, kurioje popiežius gyveno vienuolika metų, dar šiandien vadinama „Roncalli namais“. Ir nors jis kaip popiežius nenuvyko į Turkiją, tačiau Vatikane priėmė Turkijos prezidentą, užmezgė diplomatinius ryšius su Turkija ir atvėrė kelią pirmajai Apaštališkajai kelionei į Turkiją.

Pal. popiežius Pauliaus VI, kartu su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru vienas iš ekumeninių santykių tarp Romos ir Konstantinopolio Bažnyčių pradininkų, buvo pirmasis popiežius aplankęs Turkiją. Jo pėdomis pasekė šv. Jonas Paulius II ir popiežius emeritas Benediktas XVI. Pirmoji popiežiaus kelionė į Turkiją 1967 metais buvo pratęsimas popiežiaus Montinio pirmosios kelionės į Šventąją Žemę 1964 metais ir jos metu įvykusio istorinio dviejų tikėjimo brolių – Pauliaus VI ir Atenagoro - susitikimo po tūkstantmetį trukusios schizmos.

Susikūrė tradicija, jog dviejų seseriškų Bažnyčių ganytojai, Romos ir Konstantinopolio, vienas kitą pasveikina tiesiogiai arba per delegatus abiejų sostų globėjų švenčių progomis: apaštalų šv. Petro ir šv. Andriejaus, kurie abu buvo tikri broliai, priklausę artimiausių Jėzaus bičiulių grupei. Po Vatikano II Susirinkimo pradėtas ekumeninis abi Bažnyčias suartinęs vienybės procesas pastoviai tęsiamas, nors nėra aišku kada galima lauktis pilnutinės abiejų Bažnyčių vienybės. Tačiau ekumeninė dimensija ir susitikimas su Patriarchu Baltramiejumi bus popiežiaus Pranciškaus kelionės į Turkiją centre. „Vizitas paliudys troškimą meilėje ir tiesioje įveikti mus tebeskiriančias kliūtis“, pasakė prieš mėnesį viename susitikime Pranciškus.

Pustrečios paros truksiantis apsilankymas (lapkričio 28, 29, 30) bus kupinas intensyvių įvykių, apie kuriuos per ateinančias dienas išsamiai praneš Vatikano radijas. Mūsų laidose bus apžvelgiami visi kelionės įvykiai, kurių patys svarbiausi bus keturi: Popiežiaus susitikimas su Turkijos valdžios atstovais, kalba Turkijos musulmonų aukščiausiosios valdžios įstaigoje Diyanet, tarp-ritualinės katalikų Mišios katedroje ir dalyvavimas Šv. Jurgio ortodoksų patriarchalinėje bažnyčioje patriarcho Baltramiejaus vadovausimoje Dieviškojoje Liturgijoje apaštalo šv. Andriejaus liturginės šventės proga, sekmadienį, lapkričio 30 dieną.

Šeštoji popiežiaus Pranciškaus Apaštališkoji kelionė, prasidėjusi penktadienį, 10 val. Lietuvos laiku, tęsis iki sekmadienio pavakarės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.