2014-11-28 19:19:12

Šventasis Tėvas vienuoliams: struktūros gali suteikti netikrą saugumą ir suvaržyti meilės veržlumą (+video)


Toje Viešpaties vynuogyno dalyje, kuriai atstovauja pasirinkusieji sekti Kristų evangelinių patarimų laikymusi, naujos vynuogės subrendo ir naujas vynas buvo išspaustas. Šiomis dienomis norite nustatyti kokybę ir subrendimą to „naujojo vyno“, ilgo atsinaujinimo sezono vaisių, tuo pat metu įvertinant ar vynmaišiai, kitaip tariant, institucinės pašvęstojo gyvenimo formos, yra tinkamos šio vyno laikymui ir geram jo brandinimui, - kalbėjo popiežius Pranciškus, pasitelkęs Jėzaus palyginimą iš Evangelijos, jog „niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų, ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius“.

Jis kreipėsi į maždaug 80 asmenų, kurie šiomis dienomis dalyvauja Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos kongrese apie „naują vyną naujuose vynmaišiuose“, kuriame norima pažvelgti į vienuolinį gyvenimą, jo senųjų formų atnaujinimą ir naujų atsiradimą po Vatikano II Susirinkimo.

Popiežius sveikino vienuolius ir davė jiems patarimų: nebijoti atsisakyti senų vynmaišių – atnaujinti ankstesnius įpročius ir institucijas, jei tai nebepadeda atsakyti į Dievo prašymą ir plėsti Dangaus karalystę. Struktūros gali suteikti netikrą saugumo jausmą ir suvaržyti meilės veržlumą. Kai kurie įpročiai gali mus nutolinti nuo tos kaimenės, kurion buvome pasiųsti ir sutrukdyti išgirsti šauksmą tų, kurie dar nepažino Jėzaus Kristaus Gerosios Naujienos.

Pranciškus minėjo sunkumus, apie kuriuos buvo kalbėta ir vienuolių kongrese: kai kurių priešinimąsi pokyčiams, sumažėjusį patrauklumą, didelį skaičių išėjimų, kurie jam kelia susirūpinimą. Žinoma, tai kiekvieno asmens paslaptis, bet taip pat kažką pasako apie kandidatų atrinkimą ir jų formaciją. Turime patikrinti ar formacija nebuvo per menka, ar instituciniai ir tarnybiniai uždaviniai neužgožė dvasinio gyvenimo, ar gerai vyksta kultūrinė ir kartų integracija, ar yra tinkama pusiausvyra valdyme ir materialinių gėrių naudojime – jam, pasak Šventojo Tėvo, rūpi ar priimamas neturtas. Jis citavo savo vienuolinės šeimos, jėzuitų, steigėją Ignacą Lojolą, jog neturtas yra motina, teikianti gyvybę, ir mūras, apsaugantis nuo supasaulėjimo.

Šventoji Dvasia teikia Bažnyčiai vis naujas dovanas. Nepamirškite dėkoti Vynuogyno šeimininkui, tęskite savo darbą, naudokitės asmeninio ir bendruomeninio pašventinimo priemonėmis, pirmiausia malda, garbinant ir šlovinant. Mes, pašvęstieji, esame pašvęsti tarnauti Viešpačiui ir kitiems, su Viešpaties Žodžiu – kad iš vyno netaptumėme actu, linkėjo Pranciškus, melsdamas kad visuose šiuose dalykuose padėtų netrukus prasidėsiantys Vienuolinio gyvenimo metai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.