2014-11-26 16:47:02

Pranciškus: valstybinis terorizmas yra pavojinga anarchijos rūšis


Popiežius Pranciškus patvirtino, jog planuoja kelionę į Prancūziją. Dar nėra programos, ji derinama, Aplankyti Paryžių neišvengiama, paprašiau aplankyti dar kurią nors vyskupiją, kurios dar nėra lankę Romos vyskupai. Kai kas siūlo aplankyti Lurdą, tvirtino antradienį Šventasis Tėvas susitikime su žurnalistais lėktuve skrisdamas atgal į Romą iš Strasbūro.

Popiežių į Europos parlamentą ir į Europos tarybą lydėję žurnalistai iškėlė daug įvairių temų, popiežius išklausęs į visus atsakė. Į klausimą ar jį galimą laikyti „popiežiumi socialdemokratu“, dėl kai kurių jo pastoracinių pasisakymų, kurie primena politinius, Pranciškus padėkojo už juokus, bet paprašė neredukuoti: „šitaip būčiau kaip priklausantis vabalų kolekcijai! „Štai - vabalas „socialdemokratas“; nedrįstu laikyti save priklausančiu vienai, ar kitai pusei; drįstu tvirtinti, jog Bažnyčios socialinis mokymas yra iš Evangelijos. Visa tai, ką pasakiau Strasbūre paliesdamas socialines ir politines temas išplaukia iš Evangelijos ir krikščioniškos tradicijos. Tautų tapatybė yra evangelinė vertybė“, - patikino Šventasis Tėvas.

Popiežius, paklausus kaip priėmė žinią apie naują pedofilijos skandalą, į kurį įtraukti keli Ispanijos kunigai, patikino, kad žinią gavo asmeniškai, ją perskaitęs paskambino tam asmeniui ir pasiūlė rytojaus dieną nueiti pas vyskupą, paskui parašė vyskupui karštai paragindamas imtis darbo, pradėti tyrimą ir aiškinti bylą. „Tai man buvo labai skaudi žinia, tačiau tiesa yra tiesa, negalime jos slėpti!“ – tvirtino Pranciškus.

Popiežiaus buvo paklausta ar įmanoma dialoguoti su teroristais, prisiminus, jog savo kalbose Strasbūre Šventasis Tėvas nekartą paminėto terorizmo grėsmę ir vergystės grėsmę, kurių išraiškos kaip pastebėjo popiežiaus pašnekovas, yra būdingos islamistinei grupuotei ISIS.

Popiežius pripažino, jog gal būt nėra įmanoma dialoguoti, tačiau nereikėtų užverti durų. Terorizmas yra tikra grėsmė, kaip ir vergovė, kuri įsikomponavo į nūdienos visuomenės audinį, tačiau ne nuo dabar. Vergų darbas, prekyba žmonėmis, vaikų išnaudojimas – visa tai yra drama, kurios negalima nematyti. Yra teroristų grėsmė, tačiau yra dar viena grėsmė, sakė popiežius: valstybinio terorizmo. Kai padėtis be galo eskaluojasi, kiekviena valstybė savo ruožtu jaučiasi įteisinta žudyti teroristus, o su teroristais žūsta daug nekaltų žmonių. Tai yra aukšto lygio anarchijos rūšis ir tai labai pavojinga. Reikia kovoti su terorizmu, sakė popiežius, primindamas ką jau yra sakęs kitos kelionės metu: kai reikia sustabdyti neteisingą agresorių, tai turi būti daroma su tarptautiniu konsensusu.

Kitas popiežių lydėjęs žurnalistas atkreipė dėmesį į „transversalumo“ terminą, popiežiaus panaudotą Europos Taryboje. Šventasis Tėvas kalboje kvietė išvengti sterilumo, kuris būdingas uždaroms diskusijoms, visų įtraukimu (transversalumu). Visų įtraukimas, transversalumas, labai svarbus. Pastebėjau, kad ypač jauni žmonės moka kalbėti kitaip, įtraukiant visus: tai yra vertybė! Jie nebijo išeiti už savo priklausomumo ribų, tačiau jo neišsižada, o išeina dialoguoti. Jie drąsūs, Manau, pridūrė Šventasis Tėvas, ir mes turim taip daryti. To reikia Europai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.