2014-11-26 15:46:00

Pranciškus: Bažnyčia, keliautoja link Karalystės (+video)


Trečiadienį Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Bažnyčią ir šį kartą kalbėjo apie jo tikslą. Bažnyčia nėra sustingusi tikrovė ir nėra tikslas pati sau. Ji keliauja per istoriją link galutinio ir nuostabaus tikslo, Dangaus Karalystės. Tuo pat metu ji pati yra šios Karalystės sėkla šiame pasaulyje, priminė Vatikano II Susirinkimo dogminę konstituciją „Lumen Gentium“ popiežius.

Spontaniškai kyla klausimai: kaip tai įvyks? Kaip Bažnyčia įžengs į šią galutinę tikrovę. Kas nutiks kūrinijai? Šie klausimai nėra nauji, jie jau rūpėjo Jėzaus mokiniams.

Kita Vatikano II Susirinkimo konstitucija „Gaudium et spes“ apie šiuos klausimus, kirbančius žmogaus širdyje, teigia: „Nežinome žemės ir žmonijos baigmės laiko, nežinome nė kaip visata bus perkeista. Nuodėmės sudarkytas šio pasaulio pavidalas praeina, tačiau mes mokomi, kad Dievas rengia naują buveinę ir naują žemę, kurioje viešpatauja teisingumas ir kurios laimė patenkins ir pranoks visus ramybės troškimus, kylančius žmonių širdyse“ (39). Štai tikslas, link kurio eina Bažnyčia, dar kitaip vadinama „naująja Jeruzale“ arba „Rojumi“. Labiau nei apie vietą yra kalbama apie dvasios būkle, kurioje bus išpildyti giliausi mūsų lūkesčiai ir mūsų būtis, kaip Dievo vaikų, pasieks pilną brandą. Būsime pilnai apvilkti džiaugsmu, taika ir meile, be apribojimų, ir matysime Dievą „veidas į veidą“. Gražu apie tai galvoti, tai suteikia jėgų sielai, - sakė Šventasis Tėvas.

Šioje perspektyvoje taip pat gražu pastebėti, kad yra tęstinumas ir bendrystė tarp Bažnyčios Danguje ir tos, kuri vis dar keliauja žemėje. Tie, kurie jau gyvena Dievo artume, gali mus remti ir užtarti. Iš kitos pusės, taip pat ir mes esame kviečiami aukoti gerus darbus, maldas ir Eucharistiją už kenčiančias sielas, kurios dar laukia palaiminimo be galo. Krikščioniškoje perspektyvoje nėra skirtumo tarp to, kuris miręs ir kuris gyvas, bet tarp to, kuris yra Kristuje ir kuris nėra. Tai iš tiesų lemiama mūsų išgelbėjimui ir laimei.

Tuo pat metu Šventasis Raštas mus moko, kad šis nuostabus išgelbėjimo planas negali nepaliesti ir to, kas mus supa ir kad jis gimė Dievo prote bei širdyje. Apie tai aiškiai kalba ir apaštalas Paulius: „pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę“. Naujajame Testamente kalbama apie „naują žemę“ ir „naują dangų“. Visata nebus sunaikinta, bet išlaisvinta iš kiekvienos blogio apraiškos ir mirties. Ji pasieks pilnatvę. Jos perkeitimas jau prasidėjo per Kristaus mirtį ir prisikėlimą.

Brangūs draugai, kai galvojame apie šiuos nuostabius dalykus, kurie mūsų laukia, suprantame kokia vertinga dovana yra būti Bažnyčios dalimi, koks tai kilnus pašaukimas. Prašykime Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, budėti ir padėti mums mūsų kelyje, kad taptume tokie kaip ji, džiugaus pasitikėjimo ir vilties ženklas broliams, - baigdamas savąją katechezę sakė Pranciškus.

*

Šventojo Tėvo katechezės trumpa santrauka buvo pakartota ir keliomis kitomis kalbomis, popiežius sveikino šv. Petro aikštėje buvusias piligrimų grupes, neišsigandusias lietaus ir prasto oro. Jis paprašė visų maldos už jį, taip pat už šį penktadienį prasidėsiančią jo kelionę į Turkiją: kad apaštalo Petro įpėdinio apsilankymas pas apaštalo Andriejaus įpėdinį neštų taikos, religijų dialogo ir santarvės Turkijoje vaisių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.