2014-11-25 17:00:16

Šv. Jonas Paulius II Strasbūre: krikščionybė neprieštarauja Europos suvienijimo siekiams


Antradienį, popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Strasbūre priminė šv. Jono Pauliaus II apsilankymą Europos institucijose Strasbūre prieš 26 metus. Jonas Paulius II buvo pirmasis jas aplankęs popiežius. Jo kelionė 1988 metais įvyko dviejų priešingų blokų padalytoje Europoje, nors netrukus Šaltojo karo padiktuota pasaulinė santvarka ėmė akivaizdžiai žlugti. Jono Pauliaus II asmeninis indėlis į Europos suvienijimo procesus yra visuotinai pripažintas. Jo vaidmenė liudija taip pat jo Apaštališkoji piligrimystė į Strasbūrą.

Keturių dienų kelionės metu Jonas Paulius II aplankė tris Prancūzijos vyskupijas ir europines institucijas – Jonas Paulius II jose pasakė tris kalbas: Europos Tarybos parlamentinei asamblėjai, Europos Tarybos komisijai ir kartu Žmogaus teisių Tribunolui ir Europos Parlamentui. Jis susumavo šią kelionę, patikindamas, jog Strasbūro dviejų tūkstančių metų istorija padėjo, kad miestas išaugtų kaip demokratinės Europos, susitaikiusios Europos ir kultūrų dialogo Europos simbolis.

Europa, pasakė Jonas Paulius II, nėra abstraktus vienetas, nėra vien tiktai laisvos rinkos erdvė, virš visko Europa yra žmonių bendrija. Nėra tokios žmonių bendrijos, kuri nejaustų likimų bendrystės. Bažnyčia trokšta savaip prisidėti prie šių pastangų ieškoti Europos likimo, kuris drauge yra žmonijos ir visos žmonių civilizacijos likimas.

Romos vyskupo šv. Jono Pauliaus II kelionė Strasbūre buvo taip pat pastoracinio pobūdžio, todėl atsisveikindamas kreipėsi drauge į prancūzų vyskupus, kunigus, tikinčiuosius ir visus geros valios žmones. Popiežius Karolis Wojtyla visus padrąsino kvietimu „paliudyti visai likusiai Europai, jog krikščioniškas tikėjimas yra pilnutinai suderinamas su pašaukimu darbuotis vardan suvienytos Europos“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.