2014-11-22 15:35:53

Popiežius Pranciškus: Įveikti autizmu sergančių žmonių izoliaciją (+video)


Šeštadienį priešpiet popiežius Pranciškus susitiko su medikais ir sveikatos apsaugos srityje dirbančiais sielovadininkas, dalyvavusiais lapkričio 20-22 dienomis vykusioje tarptautinėje konferencijoje, kurias kasmet rudenį rengia Popiežiškoji sveikatos apsaugos sielovados taryba. Šiemetinė konferencija buvo skirta autizmu sergančių žmonių, taip pat ir juo slaugančiųjų problemoms, medicininiams, socialiniams autizmo aspektams, taip pat sielovadiniam sergančiųjų ir jų artimųjų palydėjimui. Konferencijos tema: „Asmuo su autizmo spektro sutrikimais – gaivinti viltį“.

Sveikindamas konferencijos dalyvius, Pranciškus priminė, jog visų mūsų pareiga stengtis, kad būtų daugiau svetingumo, geranoriškumo, solidarumo, kad būtų daugiau konkrečios pagalbos ir vilties, nes tai vienintelis būdas, kuriuo galime įveikti izoliaciją, o neretai ir neteisingus išankstinius nusistatymus, su kuriais susiduria autizmo spektro sutrikimais sergantys žmonės, o taip pat ir jų šeimos. Popiežius sakė, kad pagalba autizmu sergantiems žmonėms ir jų šeimoms neturi būti nuasmeninta ir anonimiška. Vienatvei ir izoliacijai įveikti reikalingi gerai veikiantys paramos tinklai. Didelės viltys taip pat dedamos į medicinos pažangą, laukiant, kad kuo greičiau būtų surastos naujos terapijos ir naujos šių sutrikimų prevencijos priemonės, visą laiką gerbiant kiekvieno asmens orumą.

Audiencijos pabaigoje popiežius paminėjo naktį iš penktadienio į šeštadienį mirusį kardinolą Fiorenzo Angelini. Jis, daug metų vadovavęs Popiežiškajai sveikatos apsaugos sielovados tarybai, buvo ir šių tarptautinių konferencijų pradininkas. Baigdamas kalbą, Pranciškus visus pakvietė kartu pasimelsti už velionį kardinolą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.