2014-11-22 16:16:43

Popiežius III Pasaulinio bažnytinių judėjimų kongreso dalyviams: „Be atsivertimo mūsų tikėjimas tampa sterilus“ (+video)


Be autentiško širdies ir proto atsivertimo negalima skelbti Evangelijos, o jei neatsiveriama misijai – atsivertimas neįmanomas, ir mūsų tikėjimas tampa sterilus. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus šeštadienį audiencijoje priėmęs III Pasaulinio bažnytinių judėjimų kongreso dalyvius. Popiežiškosios pasauliečių tarybos kvietimu jie dalyvauja susitikime, kurio tema „Evangelijos džiaugsmas: misionierystės džiaugsmas“.

Popiežius pabrėžė, kad šiomis dienomis kongreso dalyvių apmąstymų centre turėtų būti du esminiai krikščioniško gyvenimo elementai: atsivertimas ir misija, tampriai susiję tarpusavyje, ir pateikė kelis pasiūlymus jų tikėjimo kelionei ir bažnytiniam gyvenimui. Visų pirma popiežius paragino juos išlaikyti charizmos gyvastingumą: „Visuomet atnaujinkite „pirmąją meilę“. Laikui bėgant daugėja gundymų įsitaisyti užtikrintose, tačiau steriliose schemose. Įkalinti Šv. Dvasią – štai pagunda! Tačiau tikrovė yra svarbiau už idėją, ir jei tam tikras charizmos institucionalizavimas būtinas jos pačios išgyvenimui, nereikia tikėtis, kad išorinės struktūros užtikrins Šv. Dvasios veikimą. Jei formos ir metodai pasidaro savitiksliai, jie tampa ideologiniai, nutolę nuo kintančios tikrovės, jie užgesins juos sukūrusią charizmą“, kalbėjo popiežius.

„Esame sužeistos žmonijos nariai, kur visos ugdymo institucijos, ypač svarbiausioji – šeima –patiria sunkumų. Žmogus išgyvena tapatybės krizę, jam sunku priimti sprendimus, tad negalima pasiduoti pagundai uzurpuoti žmonių laisvę ir vadovauti jiems, nesulaukiant, kol jie iš tiesų subręs“.

Popiežius tęsė: „Krikščioniškam ugdymui reikia kantraus palydėjimo, išlaukiant tiek, kiek reikia kiekvienam, kaip Viešpats elgiasi su kiekvienu iš mūsų: Viešpats kantrus, kantrus su mumis! Kantrybė tai vienintelis kelias mylėti iš tikrųjų ir palydėti žmones į nuoširdų santykį su Viešpačiu.” Moralinė ar dvasinė pažanga, pasiekta pasinaudojant žmonių nebrandumu, tai tariama sėkmė, tačiau jai lemta sudužti. Geriau pasiekti mažiau, tačiau eiti į priekį nesiekiant pasirodyti.

Galiausiai popiežius pakvietė visus melstis Mergelei Marijai, kuri visuomet išlaikė pirmojo susitikimo su Dievu gyvastingumą, paragindamas eiti į priekį nuolankiai, nepavargti gyventi misionieriška dvasia, ir suteikė palaiminimą. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.