2014-11-22 12:46:58

„A karizmák frissessége, a személyek szabadsága és a szeretetközösség” – Ferenc pápa beszéde az egyházi mozgalmakhoz


RealAudioMP3 „Az evangélium öröme misszionárius öröm” – ez a témája az egyházi mozgalmak és új közösségek harmadik világkongresszusának, amelyet november 20-22-ig tartottak Rómában a „Maria Mater Ecclesiae” Pápai Nemzetközi Kollégiumban a Világiak Pápai Tanácsa kezdeményezésére. A találkozó témáját Ferenc pápa „Evangelii gaudium” k. apostoli buzdításának egy szakaszából vették (21).

Ferenc pápa november 22-én, szombaton délelőtt 11 órakor az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadta a találkozó tagjait. Hozzájuk intézett beszédében megjegyezte: ezekben a napokban a keresztény élet két fontos elemére összpontosítják figyelmüket, mégpedig a megtérésre és a misszióra, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A szív és az ész hiteles megtérése nélkül nem hirdethetjük az evangéliumot, de ha nem nyílunk meg a missziónak, akkor nem lehetséges a megtérés és hitünk terméketlenné válik. A mozgalmak és új közösségek, amelyeket a jelenlévők képviselnek, az egyházi érettségre törekednek, amely az állandó megtérés éber magatartását igényli, hogy egyre termékenyebbé tegye az evangelizáló lendületet.

A pápa a következőket ajánlotta a mozgalmak és új közösségek képviselőinek figyelmébe:
Mindenekelőtt szükség van, hogy megőrizzék a karizma frissességét, mindig megújítva az „első szeretetet” (vö. Jel 2,4). Ne engedjenek annak a kísértésnek, hogy kalitkába zárják a Szentlelket. A valóság mindig fontosabb az eszménél - idézett a pápa apostoli buzdításából.

A mozgalmak és új közösségek tagjai tapasztalatának újdonsága nem a módszerekben és a formákban van, amelyek szintén fontosak, hanem abban, hogy megújult lelkesedéssel válaszolnak az Úr hívására: ez az evangéliumi bátorság tette lehetővé közösségeik létrejöttét. Ha a formákhoz és a módszerekhez önmagukért ragaszkodnak, akkor azok ideológiává válnak, eltávolodnak a valóságtól, amely szüntelenül fejlődik. Ha elzárkóznak a Szentlélek újdonságai elől, végül magát azt a karizmát fojtják el, amely közösségüket létre hozta. Mindig vissza kell térni a karizmák forrásához, és akkor ismét megtalálják a lendületet, amellyel szembenézhetnek napjaink kihívásaival. A mozgalom azt jelenti, hogy mindig úton, mindig mozgásban vagytok, mindig nyitottak vagytok Isten meglepetéseire, amelyek az első meghívással, az alapító karizmával összhangban érkeznek.

A második kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan fogadják be és kísérjék el korunk embereit, különös tekintettel a fiatalokra (vö. Evangelii gaudium, 105-106). Megsebzett emberiség részét alkotjuk, amelyben világszerte súlyos nehézségekkel küzdenek mindazok, akiknek feladata a nevelés, elsősorban a család. A mai embernek komoly önazonossági problémái vannak, és nehezen hoz döntéseket. Ellen kell állni annak a kísértésnek, hogy mi pótoljuk a személyek szabadságát és irányítsuk őket, megfosztva őket a valódi érettség lehetőségétől. Egy olyan erkölcsi vagy spirituális haladás, amelyet az emberek éretlenségét kihasználva érünk el, csak látszólag sikeres, hamarosan zátonyra fut. A keresztény nevelés azt jelenti, hogy türelemmel elkísérjük a másik személyt, kivárjuk mindenkinek az idejét, mint ahogy ezt teszi az Úr mindnyájunkkal. A türelem az egyetlen útja az igazi szeretetnek és csak a türelem révén juttathatjuk el az embereket az Úrral való őszinte kapcsolatra.

A pápa harmadik megfontolása a szeretetközösségre vonatkozott, amely a legértékesebb jó, a Szentlélek pecsétje. Arról a legmagasabb rendű kegyelemről van szó, amelyet Jézus a kereszten nyert el nekünk. Az a kegyelem, amelyet feltámadása óta szüntelenül kér nekünk, megmutatva dicsőséges sebeit az Atyának: „Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egy ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21). Ahhoz, hogy a világ higgyen, szükség van a keresztények közötti szeretetközösségre, de ha látják a megosztottságokat, a versengéseket, a pletyka terrorizmusát, ha látják ezeket a dolgokat, bármi legyen is az okuk, hogyan lehet akkor evangelizálni? – tette fel a kérdést rögtönzött szavakkal Ferenc pápa.

Ismételten utalt apostoli buzdítása egyik alapelvére: „Az egység előbbre való a konfliktusnál”. Az igazi szeretetközösség csak akkor állhat fenn egy mozgalomban vagy egy új közösségben, ha integrálódik egy nagyobb szeretetközösségbe, ami a hierarchikus Anyaszentegyház. Az egész több mint a rész – és a résznek csak az egész viszonyában van értelme. A szeretetközösség azt is jelenti, hogy közösen és egységesen nézünk szembe a legfontosabb kérdésekkel, mint az élet, a család, a béke, a szegénység minden formája elleni küzdelem, a vallásszabadság, a nevelés. A mozgalmak és új közösségek arra kaptak meghívást, hogy gyógyítsák a sérüléseket, amelyeket egy globalizált mentalitás okoz, központi helyre téve a fogyasztást, elfeledkezve Istenről és a lét valódi értékeiről.

Az egyházi érettség eléréséhez tehát szükség van a karizma frissességének megőrzésére, a személyek szabadságának tiszteletben tartására és a szeretetközösségre – foglalta végül össze beszédének fő irányvonalait Ferenc pápa, imáiról biztosítva a jelenlévőket és imáikat kérve.

„Menjetek mindig előre, legyetek mindig mozgásban, soha ne álljatok meg!” – hangzott a pápa buzdítása, majd közösen elimádkozták a déli Úrangyala imádságot. Mária mindig megőrizte az Istennel való első találkozás frissességét – utalt rá a pápa, arra kérve a mozgalmak és új közösségek tagjait, hogy szívük soha ne fáradjon el a misszió teljesítésében.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.