2014-11-21 16:18:40

Popiežius Pranciškus: Migrantai yra turtas juos priimančioms valstybėms (+video)


Penktadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė Romoje nuo pirmadienio vykusio pasaulinio migrantų sielovados kongreso dalyvius. Šia proga sakytojoje kalboje jis dar kartą ragino migracijos reiškinyje matyti pozityvius dalykus, o ne tik grėsmę savo ramybei ir susikurtam patogiam gyvenimui.

Nepaisant sunkumų ir kartais dramatiškų situacijų, ir šiandien emigracija daugeliui žmonių teikia geresnio gyvenimo viltį, - sakė popiežius Pranciškus. Visų pirma neišsivysčiusiose planetos zonose, kur bedarbystė neleidžia žmonėms ir šeimoms oriai gyventi, į migraciją žiūrima kaip į galimybę susikurti geresnę ateitį, net ir žinant, kad gresia didelė nesėkmės ar nusivylimo rizika, nes ekonominė krizė, nors ir skirtingu laipsniu, yra palietusi visas pasaulio šalis.

Audiencijos metu sakytoje kalboje popiežius ne tik komentavo veiksnius, kurie šiandien skatina tūkstančius žmonių palikti namus ir svetur ieškoti geresnio gyvenimo, bet taip pat priminė svetingumo pareigą. Migrantai savo žmogiškosiomis ir kultūrinėmis vertybėmis, praturtina juos priimančias valstybes ir praplečia jose žmonių broliškumo akiračius. Tuo pat metu migrantų buvimas kiekvienai valstybei primena būtinumą pašalinti neteisybę ir nelygybę.

Bažnyčia, būdama Kristaus mokinių bendruomenė ir atpažindama Kristaus veidą kiekviename žmoguje, ypač kenčiančiame, trokšta, kad kuo plačiau plistų solidarumo ir svetingumo kultūra, kad jos neribotų jokios kliūtys ar sienos. Bažnyčia yra visų motina. Jis visur ir visiems skelbia, kad kiekvienas žmogus yra Dievo vaikas, kad nė vienas nėra nereikalingas, nė vienas nėra nesavo vietoje, nė vieno negalima atstumti. Kiekvieno žmogaus veide yra įspaustas Kristaus veidas.

Nuo pirmadienio vykusiame kongrese dalyvavo ir Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.