2014-11-21 16:21:55

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Pinigus mėgstantys kunigai piktina Dievo tautą


Penktadienio Mišių Evangelijoje buvo kalbama apie Jėzų, išvarantį prekiautojus iš Jeruzalės šventyklos. Komentuodamas šį epizodą, popiežius Pranciškus penktadienio homilijoje kalbėjo apie papiktinimą, kurį sukelia į dvasinę, sakralinę sferą įsibrovę pinigai.

Tie žmonės, kurie lankė Jeruzalės šventyklą, buvo geri, - kalbėjo popiežius. Jie nuoširdžiai troško garbint Dievą, tačiau, kad galėtų paaukoti auką, jie buvo verčiami išsikeisti pinigus. Ir tai žmones piktino. Ir mes galime papiktinti žmones, jei mūsų laikysena ne kunigiška. Kiek kartų žmonės bažnyčiose pamato kainoraštį: tiek už krikštą, tiek už palaiminimą, tiek Mišių intencija. Ir žmonės papiktinami.

Popiežius Pranciškus papasakojo apie vieną atvejį, su kuriuo buvo susidūręs kai dar buvo jaunas kunigas. Studentų pora norėjo susituokti. Jie nuėjo į parapiją. Norėjo, kad jų santuoka būtų švenčiama Mišių metu. Tačiau tos parapijos tarnautojas atsakė, kad santuoka su Mišiomis neįmanoma. „Bet juk Susirinkimas pataria, kad santuokos sakramentas būtų švenčiamas Mišių metu“. „Ne, negalima, - buvo jiems atsakyta, - nes tai truktų ilgiau negu 20 minučių“. „Bet mes norime su Mišiomis“, nenusileido sužadėtiniai. „Jei norite su Mišiomis, tai mokėkite dvigubai“. Jie turėjo sumokėti dvigubai. Tai papiktinimas, tai nuodėmė, - sakė Pranciškus.

Tiems kas papiktina kitą žmogų Jėzus sako, kad jiems būtų geriau būti įmestiems į jūrą. „Kai esantieji šventykloje – ne tik kunigai, bet taip pat pasauliečiai, darbuotojai, tvarkantys šventyklos reiklaus ir sielovadą – tampa verslininkais, žmonės papiktinami. Mes esame už tai atsakingi. Taip pat ir pasauliečiai. Visi. Nes jei aš matau, kad tai dedasi mano parapijoje, privalau turėti drąsos ir tai pasakyti klebonui tiesiai į akis. Žmonės kenčia dėl papiktinimų. Labai įdomu: žmonės sugeba kunigams atleisti silpnybes, sugeba atleisti kai jie paslysta ir nusideda. Tačiau yra du dalykai, kurių Dievo tauta netoleruoja: kunigų, prisirišusių prie pinigų ir kunigų, kurie skriaudžia žmones. Šito jie nesugeba atleisti! Žmonės piktinasi, kad šventykla, Dievo namai, tampa prekybos namais. Kaip ir minėtu santuokos atveju: bažnyčia buvo išnuomojama“.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus nebuvo supykęs, - sakė Pranciškus. Tai buvo „Dievo pyktis“, tai buvo „uolumas dėl Dievo namų“, nes neįmanoma tarnauti dviem šeimininkams. Arba tu garbini gyvąjį Dievą, ar garbini pinigus.

„Kodėl Jėzus taip nusistatęs prieš pinigus? Nes išganymas duodamas neatlyginamai. Tai Dievo dosnumas, visiškai už dyką mums duodama jo meilė. Kai Bažnyčia ar bažnyčios virsta verslininkėmis, tuomet suabejojama ir neatlyginamai dovanojama išganymo dovana. Dėl to Jėzus paima į rankas rimbą ir atlieka šias šventyklos apvalymo apeigas“.

Galiausiai popiežius paminėjo ir šią dieną liturgijoje minėtą Mergelės Marijos paaukojimą šventykloje. Mergelė Marija mus visus, o ypač klebonus, ypač atsakinguosius už sielovadą ir už švarą Dievo šventykloje, temoko su meile priimti visus, kas pas juo ateina. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.