2014-11-21 16:25:00

Vyskupų Sinodo tarybos pranešimas


Gruodžio pradžioje vyskupų konferencijoms bus išsiųstas būsimo sinodo apie šeimą gairių dokumentas „Lineamenta“, pranešė ketvirtadienį Vyskupų Sinodo taryba. Dokumentą sudaro spalį posėdžiavusios vyskupų asamblėjos pranešimas „Relatio Synodi“ ir kai kurie punktai, padėsiantys geriau susipažinti su šiuo dokumentu ir pagilinti jo temas. Kaip paprastai, prie „Lineamenta“ pridėtas klausimynas. Episkopatai raginami atsakymus ir pastabas pateikti laiku, kad tarybos galėtų parengti asamblėjos darbų vadovą „Instrumentum Laboris“ dar iki 2015 metų vasaros.

Vatikane šiomis dienomis posėdžiavusios tarybos antradienio sesijai vadovavo pats popiežius. Šventasis Tėvas asmeniniu dalyvavimu paliudijo svarbą, kurią teikia tiek sinodo institucijai, tiek šeimos temai, kuri šiuo metu dominuoja visą Sinodo veiklą. Lapkričio 18 ir 19 dienomis posėdžiavusi Sinodo Taryba būtent šiai temai skyrė dėmesį: aptarė spalio mėnesį vykusią III neeilinę asamblėją ir svarstė prasirengimus XIV eilinei asamblėjai, kurios tema: „Šeimos pašaukimas ir misija Bažnyčioje ir šiuolaikiniame pasaulyje“. Asamblėja tęstis tris savaites 2015 metų spalio 4-25 dienomis.

Posėdyje tarybos nariai patikino, kad jau prasidėjęs tarp-asamblėjinis periodas, kokio nėra buvę per visą sinodo istoriją, yra labai svarbus: Tai kas ligi šiol atlikta reikia vertinti kaip kelionės pradžią ir išnaudoti šią galimybę temų pagilinimui ir aptarimui vyskupų konferencijų lygmeniu, surandant būdus ir priemones į diskusiją apie šeimą dar labiau įtraukti taip pat kitas bažnytines instancijas.

Pasirengimų naujajai sinodo asamblėjai fazė jau prasidėjo.

Penktadienį pranešta, kad popiežius paskyrė būsimos asamblėjos prezidentus delegatus. Asamblėjų kongregacijoms vadovaus iš viso keturi prezidentai delegatai. Trys kardinolai jau ėjo šias pareigas III neeilinėje asamblėjoje, prancūzas Vingt-Trois, filipinietis Tagle ir brazilas Assis, ketvirtuoju prezidentu delegatu popiežius Pranciškus paskyrė kardinolą Wilfrid Fox Napier, OFM, Durbano arkivyskupą Pietų Afrikos Respublikoje. Būsimos asamblėjos Generalinis relatorius – vengras kard. Erdo, nepaprastasis sekretorius, italas vysk. Bruno Forte. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.