2014-11-20 17:51:53

Pranciškus FAO: Pripažinkime badaujančių orumą ir mūsų pareigas (+video)


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus apsilankė Maisto ir Žemės ūkio Organizacijos (FAO), vienos iš JTO agentūrų, būstinėje, kuri yra Romoje. Šis vizitas nebuvo ilgas, jis truko apie pusantros valandos. Vizito metu Šventasis Tėvas kreipėsi II Tarptautinės konferencijos apie mitybą dalyvius, pasveikino FAO ir taip pat Pasaulinės sveikatos organizacijos vadovus.

Savo kalboje Pranciškus pabrėžė keletą temų, problemų, aspektų, apie kuriuos jau yra kalbėjęs daug kartų nuo savo pontifikato pradžios.

Pirmiausia apie tai, kad nors priklausome vienai žmonių šeimai, santykiai tarp tautų yra griaunami abipusių įtarinėjimų, kurie kartais virsta agresijos formomis, karinėmis ir ekonominėmis, užminuoja draugystę, galutinai atmeta tuos, kurie jau ir taip atmesti. Tai ypaš gerai žino tas, kuriam trūksta kasdienės duonos ir oraus darbo. Reikia pripažinti, kad valstybių suverenitetas nėra absoliutus, kad turi ribas, kaip ir nacionaliniai interesai, kurie neretai virsta galios grupių interesų išraiška. Reikia atrasti naujus būdus pamaitinti pasaulį. Valstybės turėtų remtis įsitikinimu, kad teisė į maistą bus užtikrinta tik tada, jei iš tiesų rūpinamės jos subjektu, realiu asmeniu, kuris patiria badą ir badmiriavimą. Šiandien kalbama daug apie teises, dažnai pamirštant pareigas. Galbūt per mažai rūpinamės badaujančiais. Skaudu konstatuoti, kad kovai prieš badą ir nepilnavertę mitybą kliudo ir „rinkos ar uždarbio pirmenybė“, kuriai maistas yra tiesiog prekė tarp prekių, kuria galima spekuliuoti. Ir kai kalbama vis apie naujas teises, badaujantysis tebėra ten, prie gatvės kampo, ir prašo teisės būti piliečiu, prašo pripažinti jo orumą.

Šventasis Tėvas labai pabrėžė bado ir pagalbos badaujančiam realumą, konkretumą. Neturime likti teorijos ar teisinių normų rėmuose, turime teisingumą paversti praktika.

Normų ir taisyklių centre turi būti žmogaus asmuo, kuris galbūt jau pamiršo šeimos ir visuomenės santykius, ir kovoja vien už išgyvenimą. Čia galima prisiminti ir pertekliaus paradoksą: maisto pasaulyje pagaminama tiek, kad jo pakaktų visiems, tačiau didžiuliai jo kiekiai yra iššvaistomi, išmetami, maistiniai produktai panaudojami kitiems tikslams. Mažai temų, kurių atžvilgiu sukurta tiek daug išsisukinėjimų, kaip kad bado tema.

Tai reikia stengtis įveikti, kaip ir solidarumo trūkumą. Mūsų visuomenės pasižymi individualizmu ir pasidalijimu, kuris iš silpnesnių atima orų gyvenimą ir skatina maištauti prieš institucijas. O nuo to galiausiai kenčia visi. Solidarumas, priešingai, leidžia sutikti kitą asmenį kaip brolį, padėti jam sunkumuose, kartu dirbti dėl bendro gėrio. Solidarumas moko vienas kitą pripažinti ir gerbti, o ne kautis. Valstybės, kaip ir asmenys yra kviečiamos įsiklausyti ir veikti pagal prigimtinį įstatymą, kuris įrašytas širdyse, kuris byloja apie meilės, teisingumo ir taikos troškimą. Pranciškus paprašė Visagalio palaiminimo visiems tiems veiksmams, kurie padeda mažinti badą.

*

Po kreipimosi į Tarptautinės konferencijos dalyvius Šventasis Tėvas apsilankė kitoje salėje, kurioje pasveikino FAO darbuotojus. Jiems jis pasakė tokius žodžius:

Brangūs broliai ir seserys, džiaugiuosi sutikdamas jus, kurie dirbate FAO, šioje svarbioje JT agentūroje. Sveikinu šiltai visus ir linkiu kiekvienam gyventi harmonijoje su tais, kurie šalia jūsų šeimose ir kitose kasdienio gyvenimo situacijose. Savo darbe, dažnai nematomame, bet vertingame, susiduriate su mažais ir dideliais įvykiais, kurių tikslas yra produktyvios žemės ūkio politikos ir kova prieš badmiriavimą. Turite galimybę prisiliesti prie problemų ir kančių tų populiacijų, kurios turi teisę matyti geresnes savo gyvenimo sąlygas.

Jums dėkoju už jūsų tarnybą tarptautinei iniciatyvai, kuria siekiama sumažinti nuolatinį badą ir visame pasaulyje vystyti žemės ūkį. Žinau, kad esate solidarūs ir supratingi, kad žinote, jog už popieriaus yra bado ir troškulio iškankintų žmonių užgesę veidai ir dramos. Vanduo nėra veltui, kaip kartais galvojame. Jis taps sunkia problema, kuri gali vesti prie karo. Visur institucijose, bet ypač jūsų reikia žmonių, kurie nėra vien profesionalai, bet taip pat žmoniški, supratingi, mylintys. Kviečiu jus būti švelniais ir solidariais su silpnaisiais, pavyzdžiu Jėzaus, kuris sau paėmė žmonijos kančias ir blogius, nenuleisti rankų sunkumuose, padėti vieni kitiems. Padėti asmenims – vyrams, moterims, vaikams, seneliams – nebadauti, galų gale, yra pripažinti jų orumą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.