2014-11-17 17:43:46

Sekmadienio vidudienio malda. Nelaikykite malonės užrakintos seife (+video)


„Jėzus neprašo mūsų laikyti malonės seife... Jis nori, kad mes naudotume ją kitų labui“. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienį į Viešpaties Angelo maldą susirinkusiems piligrimams. Popiežiaus apmąstymų ašis buvo sekmadienio Evangelijoje minėtas Jėzaus palyginimas apie talentus.

„Palyginime, - sakė popiežius, - Jėzus yra šeimininkas, mes tarnai, o talentai – tai palikimas, kurį gavome iš Viešpaties. Kas yra šis palikimas? Tai Jo Žodis, Eucharistija, tikėjimas į dangiškąjį Tėvą, Jo atleidimas... Tai palikimas, kurį jis patikėjo mums! Tačiau nereiškia, kad mes turime vien tik saugoti šias dovanas – mes esame pakviesti jas auginti“.

„Kaip mes pasielgėme su šiomis dovanomis?“ - klausė popiežius. „Ką mes „užkrėtėme“ tikėjimu? Kiek žmonių padrąsinome savo viltimi? Kiek dalijomės meile su savo artimu? Bet kuris metas ir bet kuri vieta, net tolimiausia ir netinkamiausia, gali tapti vieta, kur mes galime auginti savo talentus.

Šis palyginimas drąsina mus neslėpti tikėjimo ir priklausymo Kristui, neužkasti Evangelijos Žodžio, tačiau leisti jam plisti mūsų gyvenimuose, santykiuose, konkrečiose situacijose. Mūsų krikščioniškas liudijimas turi būti skirtas kitiems, augti, nešti vaisius“, - kalbėjo Šventasis Tėvas.

Popiežius pakvietė visus dar kartą perskaityti ir apmąstyti sekmadienio Evangelijos ištrauką pagal Matą (Mt 25,14-30). „Kaip aš auginau talentus, turtus, visas dvasines gėrybes, gerus dalykus, kuriuos Dievas man suteikė kitų labui? Ar paprasčiausiai laikiau juos seife? Dievas pažįsta kiekvieną iš mūsų asmeniškai ir duoda tai, kas kiekvienam tinkamiausia. Nors mes negavome vienodų dovanų, kai ką turime bendra. Tai – Dievo pasitikėjimas, - tęsė popiežius. - Dievas pasitiki mumis, Dievas turi mumyse viltį! Mes neturime nusivilti, neturime pasiduoti baimei, tačiau turime pasitikėti Dievu, kuris pasitiki mumis“, - pabrėžė popiežius. Pasak jo, Marija įkūnija šią nuostatą gražiausiu būdu, pilnutinai. Ji gavo ir priėmė didingiausią dovaną, patį Jėzų, ir savo ruožtu kilniaširdiškai padovanojo Jį žmonijai. „Prašykime jos padėti mums būti gerais ir ištikimais tarnais, kad galėtume dalyvauti Viešpaties džiaugsme”, - apibendrino popiežius.
---

Po Viešpaties Angelo maldos popiežius Pranciškus priminė apie pastarosiomis dienomis Romoje vykusius neramumus imigrantų atžvilgiu. Tai vyksta įvairiuose Europos miestuose, ypač periferiniuose kvartaluose, pažymėtuose kitų problemų, - pastebėjo popiežius, pakviesdamas atsakingas institucijas prioritetiškai žvelgti į šią socialinę įtampą keliančią situaciją, nes jei artimiausiu metu ši problema nebus sprendžiama, ji gali vis blogėti. Krikščionių bendruomenė konkrečiai įsipareigoja siekti susitikimo, o ne susirėmimų. Popiežius pabrėžė, kad svarbu nepasiduoti susirėmimų pagundai, yra įmanoma imtis dialogo, kartu planuoti ir taip peržengti įtarimus, išankstinį nusistatymą, kurti saugesnį, taikesnį sugyvenimą.

Popiežius Pranciškus priminė pasaulinę žuvusiųjų eismo įvykiuose dieną, pakviesdamas juos prisiminti maldoje ir pabrėždamas, kad reikia „nuolat rūpintis eismo įvykių prevencija, o vairuotojams elgtis apdairiai ir laikytis taisyklių“. Šventasis Tėvas pasveikino šeimas, parapijų grupes, asociacijas, piligrimus, pavienius tikinčiuosius iš Italijos ir viso pasaulio, paprašė melstis už jį, palinkėjo gero sekmadienio ir skanių pietų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.