2014-11-17 17:21:30

Pranciškaus Mišių homilija: Neatitolinkime Viešpaties nuo paribio (+video)


Neikim į privilegijuotų bažnytininkų mikroklimatą, jie atitolina Dievo Bažnyčią, kuri kenčia ir prašo išganymo, perspėjo popiežius Pranciškus Mišių homilijoje šv. Mortos namų koplyčioje pirmadienio rytą. Popiežius komentavo Mišių Evangelijos skaitinį apie Jėzaus pagydytą elgetą. Elgeta šaukėsi Jėzaus, o priešakyje ėjusieji draudė jį, kad tylėtų. Šitaip drausdami jie atitolindavo Viešpatį nuo vieno iš paribių. Tas paribys negalėjo priartėti prie Jėzaus, nes toji draugija, nors ir gera valia, uždarydavo duris. Mūsų, tikinčiųjų tarpe, taip įvyksta dažnai: surandame Viešpatį, tačiau mums nepastebėjus susikuria bažnytiškas mikroklimatas. Ne tik kunigai ir vyskupai jį sukuria, taip pat paprasti tikintieji. „Bet juk mes esam tie, kurie yra su Viešpačiu“. Tačiau mes taip įdėmiai žvelgiame į jį, kad nebepamatome jo poreikių, nepamatome Viešpaties, kuris alksta, kuris trokšta, kuris yra kalėjime, ligoninėje. Nepamatome Viešpaties atstumtajame. Toks mikroklimatas labai kenkia. Prašykime Viešpatį malonės, kad visi mes, kurie turėjome malonę būti jo pašaukti, daugiau niekada neatsitolintume nuo šios Bažnyčios; neikime į tą privilegijuotų mokinių bažnytininkų mikroklimatą - jie atitolina Dievo Bažnyčią, kuri kenčią, prašo išganymo ir tikėjimo, prašo Dievo Žodžio. Prašykime malonės būti ištikima Dievo tauta, neprašydami Viešpaties jokio privilegijų, kurios tik atitolina Dievo tautą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.