2014-11-15 18:14:25

Popiežius medikams katalikams: Hipokrato priesaika įpareigoja ginti gyvybę, Evangelija - ją mylėti (+ video)


Šeštadienį popiežius Pranciškus pasveikino Italų katalikų medikų asociacijos suvažiavimo narius ir jų šeimas, susitikdamas su jais Vatikane, Pauliaus VI salėje, asociacijai minint 70-ąjį savo jubiliejų.

Šventasis Tėvas taip pat pasakė kalbą medikams, kurioje atkreipė dėmesį į etinį medicinos matmenį. Nėra jokios abejonės, kad mūsų dienomis mokslinė ir techninė pažanga nepaprastai padidino išgydymo galimybę. Tačiau sugebėjimas rūpintis asmeniu kai kuriais atvejais, rodos, sumažėjo. Medicina iš tiesų gerins žmogaus gyvenimą tada, jei nenutols nuo savųjų etinių šaknų. Anot Pranciškaus, ypač medikai katalikai yra kviečiami išgyventi savo profesiją kaip žmogišką ir dvasinę misiją, kaip tikrą pasauliečio apaštalavimą.

Popiežius paminėjo, kad dėmesys žmogaus gyvenimui, ypač sunkumuose, ypač vaiko, ligonio ar senelio atveju, yra Bažnyčios misijos dalis. Bažnyčia dalyvauja diskusijoje apie gyvybę, pateikdama Evangelijos pasiūlymą. Daugelis gyvenimo kokybę sieja su ekonominėmis galimybėmis, „gerbūviu“, grožiu, fiziniu gyvenimu, ignoruojant gilesnius egzistencijos matmenis – santykių, dvasios, religijos. Iš tiesų, Evangelijos ir tiesaus proto šviesoje, žmogaus gyvybė visada yra šventa ir „kokybiška“. Nėra žmogaus gyvybės, kuri būtų šventesnė ar mažiau kokybiška už kitą dėl turimų didesnių priemonių, teisių, ekonominių ir socialinių galimybių.

Tai jūs, medikai katalikai, ir siekiate patvirtinti per savo profesinį darbą, - kalbėjo Pranciškus: - kad žmogaus gyvybė visada yra šventa, galiojanti, neliečiama, tad visad mylima, ginama ir prižiūrima. (...) Ir jei Hipokrato priesaika įpareigoja būti gyvybės tarnais, tai Evangelija pastūmėja dar toliau: link jos meilės visur ir visada, ypač kai jai reikia priežiūros.

Popiežius taip pat perspėjo apie tai, ką galima pavadinti „klaidingu gailesčiu“, kurį bando diegti dominuojantis mentalitetas: kad abortas yra pagalba moteriai, kad eutanazija yra orumo veiksmas, kad teise laikomas vaiko „pasigaminimas“, vietoj jo priėmimo kaip dovanos, yra mokslo pažanga, kad galima panaudoti laboratorijoje vienas žmogiškas gyvybes dėlto, kad galimai būtų išgelbėtos kitos. Tuo tarpu evangelinis gailestingumas yra toks, kuris lydi tuo metu, kai to reikia. „Įdėkite daugiau meilės į savo rankas“, priminė šventojo Kamilio Leliečio žodžius Pranciškus. Jis linkėjo medikams katalikams būti „geraisiais samariečiais“, gerai suprantant, kad ištikimybė Evangelijai ir gyvybei, kaip Dievo dovanai, kai kada gali pareikalauti drąsių ir prieš srovę einančių, bet sąžinės balsą atitinkančių pasirinkimų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.