2014-11-14 17:59:10

Katalikų Bažnyčia Čekijoje dėkoja už laisvės 25-etį. Popiežiaus valstybės sekretoriaus vizitas


Nuo lapkričio 13 iki 16 dienos Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin lankosi Čekijos sostinėje Prahoje, minint šv. Agnietės iš Prahos kanonizavimo 25 metų jubiliejų ir tuo pat metu komunistinio režimo žlugimo sukaktį.

Šv. Agnietė iš Prahos (ar Bohemijos) yra 13 amžiaus šventoji, tuometinės Bohemijos karališkosios šeimos atžala. Sukrėsta šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžio, ji pati apsisprendė eiti panašiu šventumo keliu. Atsisakiusi dvaro prabangos ji pasirinko paprastą ir kuklų gyvenimą, įsteigė klarisių vienuolyną ir jam vadovavo, labai rūpinosi ligoniais, įsteigė ligoninę varguoliams.

1989 metų lapkričio 12 dieną ją popiežius Jonas Paulius II paskelbė šventąją, kartu su Albertu Adomu Chmielowskiu iš Krokuvos. Kanonizacijos apeigos vyko Romoje, šv. Petro bazilikoje.

Tuosyk kalbėdamas apie Agnietę, šv. Jonas Paulius sakė, jog „ir gyvenusi tolimuose mums amžiuose ji reikšmingai įtakojo savo tautos pilietinę ir kultūrinę raidą ir lieka mūsų bendraamže savo krikščionišku tikėjimu, savo gailestingumu, drąsos ir pagalbos jaunuoliams, kurie pasišvenčia vienuoliniam gyvenimui, pavyzdžiu. Ji yra šventumo idealas visiems, kurie seka Kristumi, ji pastūmėja prie tokios gailestingos meilės, kuri įveikia visus rasės, tautinius ir mentaliteto kliuvinius. Ji mūsų sunkaus kasdienio kelio globėja, į ją galime kreiptis su viltimi ir pasitikėjimu“.

Šv. Agnietės kanonizacija sutapo su komunistinio režimo žlugimu Čekoslovakijoje. Praėjus vos kelioms dienoms, lapkričio 16 dieną studentai surengė taikią manifestaciją, kuri tapo „pabaigos pradžia“. Po kelių įtemptų savaičių režimas galutinai žlugo, o Vaclovas Havelas buvo paskirtas prezidentu. Prasidėjo naujas etapas tiek šaliai, tiek katalikų Bažnyčiai Čekijoje.

Kardinolo Parolin vizitas Čekijoje penktadienį buvo skirtas susitikimams, privačiai ir delegacijų lygiu, su valstybės vadovais: su Čekijos prezidentu, abiejų parlamento rūmų pirmininkais ir premjeru. Kardinolas taip pat aplankė šv. Agnietės parodą parlamente.

Šeštadienio programoje numatytas kardinolo dalyvavimas padėkos pamaldose už laisvės dvidešimtpenkmetį šv. Vito katedroje, Prahoje; susitikimas su čekų vyskupais. Pagal šv. Agnietės pavyzdį, Popiežiaus valstybės sekretorius žada aplankyti šv. Baromiejaus ligoninę. Po sekmadienio Mišių šv. Agnietės parapijoje kardinolas Parolin grįš į Romą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.