2014-11-15 18:07:58

Internetinis JAV Katekizmas suaugusiems


JAV vyskupai išleido naują internetinį suaugusiųjų katekizmą. Šis katekizmas suteikia katalikams Evangelijos pažinimą ir supratimą, padedantį jiems aiškiai ir įtikinamai atskleisti savo tikėjimą sutiktiems žmonėms. Jie yra dar veiksmingiau įgalinti skelbti tai, ką Dievas jiems padarė per savo Sūnų Šventosios Dvasios veikimu ir paaiškinti turtingą tikėjimo tradiciją, kuri yra mūsų paveldas. Skelbimas ir katekizacija yra pamatiniai dalykai naujajam evangelizavimui, kuriam Bažnyčia nūdieną įsipareigojo, kad neštų išganymo Evangeliją esantiems arti ir toli, pažymi JAV katekizmo suaugusiesiems leidėjai.

Daugiau kaip 700 puslapių dvikalbis leidinys bus labai parankus angliškai ir ispaniškai kalbantiems tikintiesiems. Katekizmo išdėstymas labai paprastas, paieška leidžia greitai rasti ieškomus žodžius. Vartotojai gali „versti“ katekizmo puslapius, skaityti, pasižymėti puslapius, peršokti nuo vienos temos prie kitos ir net palikti savo užrašus paraštėje. Tekstas lengvai padidinamas ir sumažinamas. Be to, vartotojai gali dalytis ištraukomis socialiniuose tinkluose kaip Facebook ir Twitter. Turinys papildytas apybraižomis iš JAV katalikų Bažnyčios istorijos, žinomų asmenybių ir šventųjų citatomis.

Visas katekizmo turinys suskirstytas į keturias dalis: 1. Apie tikėjimo liudijimą: Credo, (Išpažinimas), 2. Apie tikėjimo šventimą: Sakramentai, 3. Apie tikėjimo išgyvenimą: krikščioniškoji moralė ir 4. Apie tikėjimo maldą: Maldos formos.

Pirmojoje dalyje pristatoma ką katalikai tiki ir kaip Jėzaus Kristaus Evangelija, ištikimai perduodama per kartų kartas, dar šiandien pasiekia nesuskaičiuojamus tikinčiuosius, leidžia jiems dar geriau suprasti Dievo meilę ir savo likimą.

Antrojoje pristatomi septyni Sakramentai, akcentuojant Eucharistiją, paaiškinama, kaip Jėzus Kristus toliau apdovanoja savo žmones išganymo malonėmis.

Trečiojoje kalbama apie Palaiminimus ir Dešimt Dievo Įsakymų, apie tai, kaip jie vadovauja Bažnyčios narių sąžinei ir gyvenimui taip, kad jie galėtų tarp žmonių atgaivinti Dievo meilės galią, kuri gali perkeisti visuomenę paties Dievo suteikta išmintimi, atjauta, teisingumu ir ištikimybe. Tai Šventoji Dvasia įgalima Bažnyčios narius gyventi tikrai krikščionišką gyvenimą.

Ketvirtojoje kalbama apie maldą ir pamaldumo formas, apie maldos svarbą, taip pat liaudies pamaldumo išraiškas, kurios visos yra būdai, kuriais Bažnyčios nariai sutinka gyvąjį Dievą priimdami Jį į savo širdis ir į savo bendruomenes. Bažnyčia susideda iš nuodėmingų žmonių, todėl Ji su nuolankumu siūlo Save kaip susitikimo su Gyvuoju Dievu vietą.

Katekizmo pabaigoje pateikti keli priedai: pirmajame, katekizmui būdingų kasdieniam gyvenimui neįprastų žodžių ir išsireiškimų žodynėlis, antrajame – tradicinės katalikiškos maldos, trečiajame – sąrašas svarbiausių Bažnyčios mokymo dokumentų, kuris apima popiežių raštus, Vatikano II Susirinkimo ir Šventojo Sosto dokumentus, kaip ir JAV vyskupų pareiškimus ir ketvirtajame - Šv. Rašto ištraukų sąrašas.

JAV Katekizmo suaugusiesiems rengimo ir redagavimo darbas buvo pradėtas prieš daugiau kaip dešimtmetį. Episkopato komisijos leidinį patvirtino visa JAV vyskupų kolegija 2004 metais, tačiau išleidimas užsidelsė dėl Romos kongregacijų pastabų, reikalingų „recognitio“ suteikimui. Leidinio įvade išspausdinti du Dvasininkijos kongregacijos dekretai, 2005 ir 2009 metų, dėl „recognitio“. Kaip reikalauja katalikų Bažnyčioje galiojančios taisyklės, internetinis leidinys yra Šventojo Sosto patvirtintas. (Fides/Vatikano radijas)

Internetinis JAV Katekizmas suaugusiems: http://ccc.usccb.org/flipbooks/uscca/
All the contents on this site are copyrighted ©.