2014-11-14 17:54:09

Šventasis Tėvas susitiko su finansų ir buhalterijos sektoriaus ekspertais: už kiekvieno lapo yra žmonių veidai


Penktadienį, lapkričio 14 dieną, popiežius Pranciškus Vatikane pasveikino pusseptinto tūkstančio finansų, mokesčių, buhalterijos ekspertų, kurie šiomis dienomis Romoje dalyvavo tarptautinėje konferencijoje apie mokesčius ir ekonomiką. Šiuo susitikimu su Šventuoju Tėvu jie užbaigė savo konferenciją ir popiežius pasidžiaugė, kad jie atkreipė dėmesį į Jėzaus Kristaus Evangeliją, kuri yra amžinas asmeninio ir socialinio atsinaujinimo šaltinis.

Pranciškus ir pats pasidalijo keliomis mintimis apie problemas, kurias nešiojasi savo širdyje, iš krikščioniškos perspektyvos.

Dabartinis socio-ekonominis kontekstas ypač iškelia darbo klausimą. Darbas yra raktinė problema, Jūs iš savo profesijų perspektyvos gerai žinote apie daugybės žmonių dramatišką tikrovę: laikinus ar prarastus darbus, to skaudžias pasekmes šeimoms, pirmo darbo ar oraus darbo nerandančius jaunuolius. Yra daug asmenų, ypač imigrantų, kurie dirba „šešėlyje“, be elementariausių ekonominių ir teisinių garantijų. Šiame kontekste pagunda ginti vien savo egoistinį interesą nesirūpinant bendruoju gėriu yra dar didesnė. Todėl reikėtų, kad visi, ypač turintys profesijas, kurios susijusios su geru šalies ekonominio gyvenimo funkcionavimu, veiktų teigiamai ir konstruktyviai savo kasdieniame darbe, žinodami, kad už kiekvieno lapo yra žmonių istorijos, žmonių veidai, - kalbėjo Pranciškus, pridurdamas, jog krikščionis maldoje ir Dievo Žodžio klausyme pasisemia jėgų gerai atlikti savo pareigas ir pažvelgti toliau už formalius reikalavimus, pamatyti asmenį sunkumuose, teikti pirmenybę asmens orumui, o ne biurokratijos kietumui, kūrybingai spręsti užsiblokavusias situacijas.

Ekonomika ir finansai yra žmogiškos veiklos matmuo ir gali būti susitikimo, dialogo, bendradarbiavimo progomis, teisių pripažinimu, patarnavimu, orumo darbe patvirtinimu, - sakė popiežius. – Tačiau tam reikia, kad asmens orumas būtų centre, o ne pinigai. Kai pinigai tampa visa ko tikslu ir priežastimi, tada laimi išnaudojimas, laukinė pelno logika, kuri negerbia žmogaus, visuotinai smunkant solidarumo ir pagarbos vertybėms. Dirbantys ekonomikos ir finansų srityse yra kviečiami daryti pasirinkimus, kurie pirmenybę teiktų visų žmonių gėriui.

Jus drąsinu, - sakė Pranciškus finansų ir buhalterijos ekspertams, dirbantiems ne vien su įmonėmis, bet ir su šeimomis, - būti atsakingais, skatintį lojalumą, teisingumą, jei įmanoma, broliškumą, drąsiai išsprendžiant ypač silpniausių ir skurdžiausių problemas. Reikia ekonomikos ir finansų etikos, kad žodis „solidarumas“ neišnyktų iš žodynų. Solidarumas ir subsidiarumas yra du principai, kurie iš tiesų tarnauja žmogui ir teisingumui, taikai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.