2014-11-12 17:13:32

Rusijos ganytojai apie didesnį pasauliečių vaidmenį Bažnyčios misijoje


Rusijos katalikų Bažnyčia ateityje numato būti misionieriška. Maskvos Dievo Motinos arkivyskupas Rusijos katalikų suvažiavime skaitytame pranešime įvardijo dvi misionieriškos veiklos „ad gentes“ kryptis: dalijimasis atsakomybės už Bažnyčios misijinę veiklą su pasauliečiais ir krikščioniškojo liudijimo toliausiai esančiųjų ir jauniausiųjų Bažnyčios narių poreikiams. Anot Maskvos katalikų arkivyskupo Paolo Pezzi, jau pats laikas keisti liudijimo žodyną ir formas; jos turi tapti suprantamos jauniesiems. Tad, šiuo požiūriu, bažnytinė bendruomenė turi pasinerti į žmonėms rūpimas nūdienes situacijas, priimti laikmečio metamą iššūkį būti liudijimo raugu, kuris pakeistų visuomenę.

Suvažiavimas „Ad gentes“ tema yra vienas iš keturių Rusijos katalikų Bažnyčios vyskupų konferencijos rengiamų suvažiavimų Vatikano II Susirinkimo penkiasdešimtmečiui paminėti. Rusijos vyskupai įsitikinę, kad svarbu iš naujo apžvelgti Bažnyčios misijinės prigimties temą siekiant subrandinti naują misionieriškos tarnystės sampratą, visų prima Rusijos kontekste. Būtina sužadinti pavienių tikinčiųjų ir visos bendruomenės misionierišką sąžinę, kad misijoms būtų skirtas pagrindinis pastoracijos, maldos ir kasdienio gyvenimo dėmesys. Beje, pridūrė Rusijos katalikų suvažiavime arkivyskupas Pezzi, prašymą dalytis atsakomybe už misijinę veiklą pirmieji iškėlė ne vyskupai, kunigai ar vienuoliai, o pasauliečiai.

Prieš katalikų suvažiavimą įvyko Rusijos vyskupų plenarinis posėdis. Jo metu Rusijos Federacijos katalikų episkopatas svarstė Bažnyčios ir valstybės santykių temą, ypač kiek tai liečia Bažnyčios turto restituciją religinės veiklos tikslams. Apie Rusijos Federacijos katalikų suvažiavimą Maskvoje ir Rusijos vyskupų konferencijos posėdį išsamiai pranešė Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“ (Vatikano radijas).
All the contents on this site are copyrighted ©.