2014-11-11 17:24:45

Argentinos katalikų ganytojų dėmesys Šeimos sinodui


Argentinos katalikų vyskupai skirs ypatingą dėmesį neseniai įvykusiam neeiliniam Šeimos sinodui, aptars jo atgarsius ir pagrindines išvadas savo plenarinėje asamblėjoje, kuri susirinko pirmadienį. 108-oji asamblėja prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo episkopato pirmininkas Jose Maria Arancedo, Santa Fe arkivyskupas. Plenarinės asamblėjos darbotvarkėje: episkopato, kuriam dar neseniai priklausė popiežius Pranciškus, naujos vadovybės rinkimai. Per rinkimus, kurie tęsis iki ketvirtadienio, trijų metų kadencijai bus išrinkta nauja episkopato Vykdomoji taryba su pirmininku, dviem vicepirmininkais ir generaliniu sekretoriumi, 20 episkopato komisijų ir Ekonominių juridinių reikalų taryba.

Vyskupai apsvarstys Vyskupų konferencijos programos vykdymą pagal popiežiaus Pranciškaus paraginimą „Evangelii Gaudium“ ir Žemyno misijos tikslus aptariantį Aparesidos dokumentą. Kaip minėta, ypatingą dėmesį ganytojai skirs neeiliniam Šeimos sinodui, kuris įvyko Vatikane spalio mėnesį ir išrinks episkopato delegatus į eilinį Šeimos sinodą, įvyksiantį ateinančiais metais Romoje. Be to, plenarinėje sesijoje ganytojai įvertins socialinės pastoracijos eigą ir išklausys pranešimą apie pasirengimus nacionaliniam eucharistiniam kongresui, kuris įvyks mažiausios Argentinos provincijos sostinėje Tukumane, krašto šiaurės vakaruose, 2016 metais.

Popiežius Pranciškus buvo Argentinos Vyskupų konferencijos pirmininkas dvi kadencijas iš eilės, nuo 2005 iki 2011 metų po to kai 2002 metais atsisakė išrinkimo į Argentinos episkopato vadovus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.