2014-11-11 17:24:25

Agridžento katalikiškas jaunimas evangelizuos bendraamžius


Sicilijos vyskupijoje padvelkė nauju vėju. Parapijų katalikiškas jaunimas evangelizuos išeidamas į gatves, pranešė Agridžento arkivyskupijos kurija. Bus vykdomos naujos evangelizavimo formos pasirenkant vietas, kuriose jaunimas mėgsta būriuotis. Drauge tai bus dalijimasis patirtimis su tais, kurie kenčia ir netiki. Naujos iniciatyvos pristatytos arkivyskupijos pastoraciniame plane, kurio tema: „Drąsos, kelkis, tave šaukia!“. Pasak jaunimo sielovados direktoriaus kun. Marco Farruggia, jo vadovaujamas Jaunimo centras siūlys įvairius evangelizacinius susitikimus, leis jaunimui misionieriauti bendraamžių tarpe susitinkant jų lankomose vietose, taip pat baruose, kavinėse, kvies netikintį jaunimą dalyvauti dvasinio susikaupimo renginyje. Tęstinio projekto programą iki liepos mėnesio vykdys Agridžento ir kitų arkivyskupijos miestų parapijų jaunimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.