2014-11-08 12:51:42

Pasikeitimai keliuose Romos Kurijos postuose


Apaštališkosios Signatūros tribunolui vadovavusį kard. Raymondą Leo Burke‘ą popiežius Pranciškus paskyrė Maltos Ordino Kardinolu globėju. Naujuoju Apaštališkosios Signatūros tribunolo prefektu paskirtas buvęs Šventojo Sosto Sekretorius santykiams su valstybėmis arkivysk. Dominique Mamberti. Naujuoju Sekretoriumi santykiams su valstybėmis paskirtas arkivysk. Paul Richard Gallagher, iki dabar vadovavęs apaštališkajai nunciatūrai Australijoje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.